Wzmocnienie bioasekuracji - ptasia grypa

09 lutego 2023
-
2 minuty

Od stycznia 2023 roku wykryto już kilkadziesiąt ognisk ptasiej grypy. Choroba atakuje stada indyków, kaczki, kury mięsne a także drób przyzagrodowy. W związku z tym, by ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa oraz zwiększyć poziom bezpieczeństwa, wzmacniamy działania bioasekuracyjne na fermach naszych hodowców oraz w wytwórniach De Heus.

Oznacza to, że:

  • trasy są tak planowane, aby nie łączyć dostaw, gdy klienci znajdują się w strefie;
  • paszowozy, powracające z terenów zagrożonych rozprzestrzenianiem się grypy ptaków, poddawane są myciu i zewnętrznej dezynfekcji w przystosowanej do tego myjni,
  • prowadzona jest dezynfekcja pojazdów oraz stosowane są środki ochrony osobistej przez kierowców (jednorazowa odzież ochronna – kombinezon, ochraniacze na buty, rękawice – zostawiana przez kierowcę na fermie po rozładunku),
  • pracownicy De Heus nie pojawiają się w gospodarstwach, w których wykryto ogniska ptasiej grypy,
  • we wszystkich ciągach komunikacyjnych w wytwórniach pasz stosowane są bramy dezynfekcyjne lub maty/wanny.

Wsłuchując się w oczekiwania hodowców, także dla klientów z obszarów wolnych od ptasiej grypy będą udostępniane – na Państwa życzenie - płatne pakiety bioasekuracyjne (środki ochrony osobistej dla kierowców, dezynfekcja pojazdów). Chęć skorzystania z opcji pakietu bioasekuracyjnego hodowca powinien  zgłosić w zamówieniu.

 

Wszystkie powyższe czynności realizowane są obowiązkowo na terenach, na których występują ogniska ptasiej grypy.

By chronić ptaki przed wirusem kluczowe jest wzmocnienia bioasekuracji w stadach drobiu. Tylko stosowanie zasad higieny oraz współpraca pozwoli nam ograniczyć rozprzestrzenianie się ptasiej grypy.

Ważne, by m.in. stosować maty i środki dezynfekcyjne, stosować odzież ochronną, przechowywać pasze w miejscach zamkniętych, regularnie czyścić  silosy paszowe.

Warto pamiętać, że przestrzeganie zasad bioasekuracji pomaga także np. w uniknięciu salmonelli. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule "Bioasekuracja na fermach drobiu"

Pobierz instrukcję bioasekuracji