Wszystkie wytwórnie pasz i magazyn De Heus z certyfikatem QS!

14 listopada 2019
-
3 minuty

Jakość to jeden z filarów De Heus. Postrzegamy ją jako ciągły proces i  w związku z tym stale dążymy do osiągania jak najlepszych wyników oraz ciągłego doskonalenia procesów. Potwierdzeniem tych działań są wyniki produkcyjne, jakie przy udziale naszych produktów osiągają hodowcy. Jednocześnie gwarancją wypracowanych standardów produkcji są uzyskane przez De Heus certyfikaty międzynarodowych systemów jakości.    

W ostatnim czasie wytwórnie pasz w Łęczycy i Spytkowicach, posiadające dotąd certyfikat jakości ISO 22000, przeszły pozytywnie zewnętrzne audyty i otrzymały potwierdzenie, że w pełni spełniają wymagania systemu QS. Tym samym, od 13 listopada 2019 r. wszystkie polskie wytwórnie oraz magazyn De Heus mogą posługiwać się certyfikatem QS.

Czym jest QS?

System certyfikacji QS został opracowany przez niemiecką organizację QS Qualität und Sicherheit GmbH i zgodnie z jej nazwą ma na celu zapewnienie jakości i bezpieczeństwa w obszarze żywności i pasz. Produkty oznaczone symbolem QS są całkowicie bezpieczne, a ich faktyczna jakość jest zgodna z tą zadeklarowaną przez producenta. Istotną cechą systemu QS jest nacisk kładziony nie tylko na sam proces produkcji, ale także na cały łańcuch dostaw i badania laboratoryjne, przeprowadzane na surowcach i gotowych wyrobach. Dążenie do stworzenia zintegrowanego łańcucha produkcji, w którym każdy z elementów podlega ścisłej kontroli i zapewnia odpowiednią jakość, jest także jednym z celów De Heus. Tym bardziej jesteśmy dumni z uzyskanego certyfikatu.

Co to oznacza? Korzyści z wdrożenia QS

Uzyskanie certyfikatu wymaga od producentów pasz przede wszystkim wnikliwej analizy, oceny i weryfikacji dostawców surowców do produkcji. Surowiec jest pierwszym ogniwem łańcucha produkcji, więc potwierdzenie jego jakości przez certyfikowanego dostawcę ma kluczowe znaczenie. Proces produkcji jest poddawany badaniom monitoringowym, przeprowadzanym w wyznaczonych, niezależnych od producenta laboratoriach i pod ścisłym nadzorem organizacji QS. W przypadku wykrytych odstępstw od przyjętej normy, partie produktu są natychmiastowo wycofywane z rynku.    

To wymagający proces, jednak wynika z niego wiele korzyści, zarówno dla producenta, hodowcy, jak i konsumenta, zgodnie z zasadą „od pola do stołu”. Certyfikat QS jest pożądanym przez sieci handlowe wyznacznikiem jakości produktów, więc zapewnia hodowcom komfort produkcji bez obaw o późniejszą sprzedaż. Zwiększa możliwości eksportowe, zwłaszcza na rynek niemiecki, na którym symbol certyfikatu QS jest powszechnie rozpoznawalny. Dzisiejsi konsumenci zwracają coraz większą uwagę na jakość produktów spożywczych, ich skład i pochodzenie. Dla nich certyfikat QS jest potwierdzeniem dobrego, bezpiecznego wyboru. Certyfikat pozytywnie wpływa na wzrost wzajemnego zaufania wśród wszystkich uczestników łańcucha produkcji, umożliwiając identyfikowalność.

W De Heus cenimy jakość i bezpieczeństwo, a uzyskane certyfikaty stanowią potwierdzenie naszej odpowiedzialności produkcyjnej. Obok certyfikatu QS, możemy poszczycić się także spełnieniem wymagań m.in. systemu VLOG, FamiQS i ISO 22000.

O jakości w De Heus