De Heus nagrodzony znakiem World-class Workplace na rok 2022

16 maja 2022
-
2 minuty

„To oznaczenie sprawia, że jestem niesamowicie dumna z tego, kim jesteśmy jako De Heus i jak wyróżniamy się na tle innych organizacji jako atrakcyjny pracodawca″ – tymi słowami Isolde Eleveld, dyrektor ds. HR Grupy De Heus, podziękowała za znak „World-class Workplace″ na rok 2022 przyznawany przez Effectory. Znak ten jest wyrazem uznania dla fantastycznej postawy pracodawcy i świadczy o stałym zaangażowaniu firmy De Heus w sprawy pracowników, zarówno obecnych, jak i przyszłych.

W firmie De Heus przeprowadzono ankietę, w której poproszono pracowników o podanie ich poziomu zaangażowania i ocenę zatrudnienia w organizacji. „Wielkie wyzwanie! Ankieta została przeprowadzona w 17 krajach. Łącznie wzięło w niej udział 6368 pracowników. Oznacza to, że odpowiedzi udzieliło 82,9% ankietowanych! Dzięki tego rodzaju badaniom otrzymujemy informacje o tym, jak pracownicy czują się w swojej pracy i w firmie De Heus. Poznajemy również nasze mocne strony i obszary, które możemy poprawić. Spostrzeżenia te dają nam możliwość podjęcia działań mających na celu poprawę satysfakcji pracowników i środowiska pracy″ ­– mówi Isolde.

Wyjątkowy pracodawca

Od 2020 roku znak World-class Workplace (Pracodawca Światowej Klasy) daje organizacjom możliwość wyróżnienia się jako wyjątkowy pracodawca. Oznaczenie jest przyznawane wyłącznie na podstawie opinii pracowników. Otrzymują je tylko te organizacje, których wyniki przekraczają poziom odniesienia dla danego regionu geograficznego. Firma De Heus otrzymała wyróżnienie World-class Workplace, ponieważ jej wyniki eNPS i wyniki dotyczące postawy firmy jako pracodawcy przekroczyły poziom odniesienia dla regionu geograficznego, w którym działa.

Punkt odniesienia

Punkt odniesienia Effectory opiera się na milionach odpowiedzi udzielonych przez pracowników z całego świata, co oznacza, że organizacje, którym przyznano wyróżnienie World-class Workplace, wiedzą, że ich wysoka pozycja w rankingu opiera się na wiarygodnym i rzetelnym zestawie danych. „To miły przejaw uznania ze strony naszych pracowników, potwierdzający, że jesteśmy wspaniałą firmą, w której warto pracować. Pragnę podziękować wszystkim współpracownikom za ich wkład w rozwój firmy. Wspólnie kontynuujmy naszą wspólną podróż jako pracodawca światowej klasy, by osiągać lepsze wyniki!″ – podsumowuje Isolde.

Poznaj nasze oferty pracy

Aktualne oferty pracy w De Heus

O znaku World-class Workplace

Effectory wierzy, że informacje zwrotne od pracowników pomagają firmom rozwijać się, osiągać swoje cele i angażować wszystkie zatrudnione osoby. Dlatego też Effectory pomaga organizacjom słuchać, uczyć się, a następnie przewodzić. Aby zachęcić do tego na każdym polu, firma Effectory stworzyła znak World-class Workplace: wyróżnienie doceniające wspaniałych pracodawców.

Wyróżnienie World-class Workplace przyznawane jest organizacjom, które uzyskały wynik przewyższający wartość globalnego punktu odniesienia dotyczącego postawy firmy jako pracodawcy. Wyróżnienie przyznawane jest wyłącznie na podstawie opinii pracowników. Dla starających się o pracę stanowi dowód, że trafią do organizacji będącej dobrym pracodawcą.

World-class Workspace

Nie bez powodu firma De Heus została wyróżniona etykietą World-class Workplace za rok 2022. W De Heus pracujesz w środowisku, w którym pracownik jest w centrum uwagi.