Innowacyjne rozwiązania żywieniowe

Wspieramy zdrową produkcję mleka i Twój zysk

Porozmawiajmy o wydajności

Choć od kilku miesięcy obserwujemy wzrostowy trend cen mleka, dzisiejsza produkcja stoi pod znakiem historycznie wysokich kosztów paliwa, nawozów oraz surowców paszowych. 

To oczywiste, że jako hodowca chcesz zoptymalizować swoje wyniki oraz zysk z produkcji mleka. W De Heus wiemy, że nie ma na to jednego, uniwersalnego sposobu – tak samo, jak nie ma dwóch identycznych gospodarstw. Właśnie dlatego opieramy współpracę z naszymi hodowcami o indywidualne doradztwo i rozwiązania żywieniowe dobrane do możliwości stada i oczekiwań gospodarza. Uważnie obserwujemy zmieniające się warunki rynkowe i wychodzimy im naprzeciw z dopasowaną ofertą produktową. Poznaj nasze innowacyjne rozwiązania, które poprawiając parametry mleka, prowadzą do bardziej efektywnej produkcji i podnoszą Twój zysk.  


PROTISAVE

Jako hodowca krów mlecznych chcesz zwiększyć swoje przychody
z produkcji. Można to zrobić na dwa sposoby: obniżyć koszt białka
w dawce pokarmowej lub zwiększyć produkcję mleka.
W De Heus opracowaliśmy innowacyjne rozwiązanie, pozwalające zastosować obie te metody –  ProtiSave, dostępny w formie Bestermine Protisave oraz kompleksu ProtiSave w wybranych paszach.

Źródłem zysku w produkcji mleka jest wykorzystanie potencjału produkcji białka przez bakterie żwaczowe. ProtiSave zwiększa produkcję białka bakterii żwaczowych o 20% i podnosi przychód
z produkcji mleka, co wykazały testy przeprowadzone bezpośrednio na fermach
. Udowodniono, że ProtiSave jest bezpiecznydla mikroorganizmów żwacza i organizmu krowy oraz skuteczny w dłuższej perspektywie. Wykazano, że ProtiSave zwiększa produkcję białka mikroorganizmów żwacza, co pozwala zmniejszyć poziom białka ogólnego w dawkach pokarmowych, zmniejszając koszty żywienia. 

ProtiSave to sposób na zastąpienie surowców białkowych w dawce.


PROMOTOR TŁUSZCZU

Nadmiar wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, charakterystyczny głównie dla dawek z dużym udziałem kiszonki kukurydzy oraz kiszonego lub suchego ziarna kukurydzy prowadzi do depresji zawartości tłuszczu mleka. W De Heus opracowaliśmy innowacyjne rozwiązanie, pozwalające zwiększyć syntezę tłuszczu
w gruczole wymienia –  Promotor Tłuszczu, dostępny w formie mieszanki Bestermine.

Bestermine Promotor Tłuszczu jest innowacyjnym rozwiązaniem
dla ferm bydła mlecznego, borykających się z problemem niskiej zawartości tłuszczu w mleku, którego źródłem nie jest kliniczna
ani subkliniczna kwasica. Bestermine Promotor Tłuszczu łagodzi efekt niskiego tłuszczu mleka spowodowany dawką pokarmową
i warunkami środowiskowymi. Stymuluje syntezę tłuszczu
w gruczole wymienia i pozwala zwiększyć ilość 
produkowanego tłuszczu mleka, zwiększając przychód z produkcji mleka. Optymalny efekt wzrostu tłuszczu w mleku jest widoczny
już po 2 tygodniach stosowania produktu.


Produkuj efektywnie z De Heus!

Zobacz, w jaki sposób pracujemy z naszymi hodowcami. Dowiedz się, na jakie elementy zwracamy uwagę podczas audytów. Przekonaj się, co możesz zyskać dzięki współpracy!

Wypełnij formularz