915933-W25 Bestermine ProtiSave

Mieszanka mineralno-witaminowa BESTERMINE PROTISAVE wspierająca produkcję białka bakterii żwacza

Bestermine ProtiSave to innowacyjna mieszanka o udowodnionym działaniu. ProtiSave zwiększa produkcję białka bakterii żwaczowych o 20% i podnosi przychód z produkcji mleka, co wykazały testy przeprowadzone bezpośrednio na fermach.

Kontakt z doradcą Punkty sprzedaży
  • Efektywne wykorzystanie białka
  • Zwiększenie produkcji mleka
  • Pozwala na zmniejszenie udziału białka w dawce, obniżając koszt żywienia