Akademia Płynnego Żywienia

Ekonomia produkcji trzody chlewnej

De Heus i Partnerzy dziękują za udział w Akademii Płynnego Żywienia

Kilka ostatnich lat szczególnie ciężko doświadczyło hodowców trzody chlewnej. ASF i jego następstwa, pandemia COVID-19, coraz większe obostrzenia bioasekuracyjne i w końcu wojna na Ukrainie, doprowadziły do dynamicznego wzrostu kosztów produkcji i spadku cen tucznika.

W świetle wyzwań, stających przed hodowcami, płynne żywienie odgrywa szczególnie istotną rolę. Jako metoda hodowli pozwala w znaczący sposób ograniczyć koszty produkcji, zachowując jednocześnie jej efektywność. 

De Heus jest liderem żywienia na mokro, z blisko 60% udziałem w rynku. Wraz z partnerami wydarzenia chcemy dzielić się naszym doświadczeniem z hodowcami trzody chlewnej, wspierając rozwój rynku.

 

Akademia Płynnego Żywienia

Materiały konferencyjne De Heus