Żywienie karpi paszą pełnoporcjową a kondycja i ekonomika hodowli

Podstawą żywienia organizmów wodnych, w tym hodowlanych karpi, jest znajdujący się w wodzie naturalny pokarm w postaci planktonu i bentosu. Nie zawsze jednak jest on dostępny w odpowiedniej ilości i w takich sytuacjach niezbędna okazuje się pasza dla karpi. W tym celu najczęściej stosuje się zboża, ale również gotową pełnoporcjową paszę dla karpi, która ma pozytywny wpływ na kondycję ryb oraz opłacalność hodowli.

Najpopularniejszym roślinnym pokarmem stosowanym w hodowli karpi jest pszenica, pszenżyto, kukurydza, jęczmień i łubin. Produkty te wchodzą również w skład paszy pełnoporcjowej. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1829/2003 z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności dopuszcza, by maksymalnie 0,9% kukurydzy i soi było materiałem GMO. Możliwość taka jest całkowicie wykluczona w produkcji ekologicznej.

Pasze pełnoporcjowe a kondycja i przyrost karpi

Jednym z czynników odgrywających kluczową rolę w prawidłowym przebiegu procesu trawienia i wchłaniania składników odżywczych, a co za tym idzie – rozwoju karpi – jest utrzymanie jelita środkowego w dobrej kondycji. Utrzymanie homeostazy w przewodzie pokarmowym ryb zależy między innymi od rodzaju paszy oraz zawartych w niej składników odżywczych.

Jeśli struktura komórek przewodu pokarmowego zostanie w jakiś sposób naruszona, wchłanianie substancji odżywczych ulega pogorszeniu. To z kolei prowadzi do dalszego spadku poziomu wykorzystania paszy. Ponadto odporność ryb ulega osłabieniu, co naraża je na rozmaite schorzenia i zatrucia. W rezultacie dochodzi do zmniejszenia przyrostów i obniżenia jakości mięsa.

Wyniki badań wskazują na znaczną poprawę w tych obszarach u karpi żywionych pokarmem z dodatkiem paszy pełnoporcjowej. Zaobserwowano m.in.: zwiększenie zawartości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3, wysoką zawartość białka oraz zrównoważoną zawartość tłuszczu. Wskazuje to na dobrą kondycję poszczególnych ryb i całej hodowli oraz przekłada się na większe zainteresowanie konsumentów, a w efekcie – na opłacalność produkcji.

Poznaj paszę Carp Grower od De Heus

Żywienie karpi - pasza pełnoporcjowa i jej koszty

Uzupełnienie diety ryb opartej na śrucie zbożowej pełnoporcjową paszą dla karpi, pozwala na uzyskanie bardzo dużego wzrostu, zarówno masy jednostkowej narybku jesiennego, jak i produkcji sumarycznej. Wiąże się to jednak ze wzrostem kosztów żywienia ryb. Ceny paszy pełnoporcjowej mogą być nawet kilkanaście razy wyższe niż ceny zbóż. Oznacza to, że całkowita rezygnacja ze zbóż na rzeczy pełnoporcjowego pożywienia jest po prostu nieopłacalna.

Warto podkreślić, że koszt paszy pełnoporcjowej dla karpi wynika z nie tylko z obecności drogich surowców zastosowanych do jej produkcji i coraz wyższych kosztów energii zużywanej w procesie produkcyjnym. Związana jest ona przede wszystkim z koniecznością przestrzegania bardzo surowych norm technologicznych i sanitarnych na każdym etapie produkcji. Wysoka jakość pożywienia przekłada się jednak na jakość ryb, będącą jednym z najważniejszych czynników z punktu widzenia konsumenta. Wykorzystywanie w hodowli jakościowych, pełnoporcjowych pasz może przełożyć się więc na zwiększenie popytu na mięso karmionych nimi ryb.

Zużycie paszy pełnoporcjowej dla karpi jest znacznie mniejsze niż zużycie zbóż. Choć za 1 tonę paszy pełnoporcjowej można zakupić 2,5 tony pszenicy, warto zwrócić uwagę na zdecydowanie lepszy FCR (ilość zużytej paszy na uzyskany przyrost kilograma masy ciała zwierzęcia). Współczynnik ten zdecydowanie rekompensuje różnicę w cenie na 1 tonie pokarmu. Kolejnym plusem są znacznie mniejsze nakłady pracy związanej z podawaniem paszy. W miejsce 1 tony paszy pełnoporcjowej należy wysypać aż do 3-4,5 ton pszenicy.  

Szukasz odpowiedniej paszy?

Niezależnie od tego, jakie zwierzęta hodujesz, mamy dla Ciebie właściwe produkty.