Źródło włókna a wydajność reprodukcyjna loch. Poznaj wpływ włókna na rozwój loch!

12 kwietnia 2024
-
3-minuty

Włókno odgrywa istotną rolę w żywieniu loch, determinując zdrowie, dobrostan i produktywność zwierząt. Zapotrzebowanie na ten składnik pokarmowy nie jest stałe i zmienia się w zależności od fazy cyklu rozrodczego zwierząt, przez co musi być stale bilansowane. W przeciwnym razie błędy żywieniowe popełnione w tym obszarze mogą mieć negatywne konsekwencje nawet w kolejnym cyklu rozrodczym.

Wpływ włókna na rozwój loch

Aktualny stan fizjologiczny loch, a konkretnie faza cyklu rozpłodowego, w której znajdują się, stanowi kluczowy czynnik determinujący ich zapotrzebowanie na składniki pokarmowe, w tym włókno. Należy pamiętać, że włókno dla loch to nie tylko balast, ale również ważny składnik dostarczający zwierzętom pewnej dawki energii oraz pozytywnie wpływający na ich zdrowie. U loch wyróżnia się cztery główne okresy żywieniowe: niską i wysoką ciążę, laktację oraz jałowienie. W każdym z tych okresów niezbędne jest bilansowanie dawki pokarmowej, co najmniej w zakresie składników podstawowych – energii metabolicznej, białka strawnego, najważniejszych aminokwasów egzogennych oraz włókna surowego. Ten ostatni składnik pozwala na kontrolowane żywienie zwierząt pod kątem koncentracji energii i białka oraz zapewnienia im poczucia sytości i dobrostanu. Włókno dla loch prośnych i zasuszonych powinno stanowić min. 8% mieszanki, zaś dla loch karmiących min. 6%.

Włókno dla loch - różne źródła pochodzenia

Włókno pokarmowe to rozbudowany kompleks substancji pochodzenia roślinnego, które z punktu widzenia budowy chemicznej należą do grupy węglowodanów. Nie ulegają rozkładowi przez enzymy trawienne u lochy. Włókno nie jest wchłaniane w jelicie cienkim, jednak część jego frakcji, po przejściu do jelita grubego, ulega fermentacji bakteryjnej.

Włókno pokarmowe można podzielić na dwie frakcje: rozpuszczalną i nierozpuszczalną w wodzie:

  • rozpuszczalna, obejmująca pektyny, β-glukany, śluzy roślinne oraz hemicelulozę, wykazuje działanie prozdrowotne na organizm zwierząt sprzyjając regulacji gospodarki węglowodanowej i cholesterolowej, zapobiega biegunkom, wspiera procesy metaboliczne, kontroluje pH jelit oraz stanowi pokarm dla mikroflory jelitowej.

  • nierozpuszczalna, zawierająca celulozę, ligninę, hemicelulozę, skrobię oporną, krzemionkę, kutynę i suberynę, odgrywa istotną rolę w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego Włókno tej frakcji wzmaga uczucie sytości i redukuje głód fizjologiczny, dzięki czemu zwierzęta są spokojniejsze.

Dowiedz się więcej o włóknie w żywieniu loch oraz o paszy strukturalnej, skontaktuj się doradcą De Heus!

W czym można znaleźć włókno?

Jednym z popularnych źródeł włókna dla loch są otręby. Dostarczają one także białko, składniki mineralne i witaminy. Mogą jednak zawierać potencjalnie wysoką zawartość mikotoksyn, prowadzących do pogorszenia kondycji i wyników rozrodu. Inne źródło włókna, takie jak wysłodki buraczane, chociaż bogate w błonnik, mogą powodować biegunkę, pogarszając warunki zoohigieniczne i zwiększając ryzyko kulawizn. Dlatego należy je stosować ostrożnie, trzymając się pewnych wytycznych. Znacznie lepszymi źródłami włókna są ziarno owsa oraz śruta słonecznikowa i rzepakowa. Owies, oprócz bogatej zawartości włókna, zawiera egzogenne aminokwasy, witaminy i składniki mineralne. Niska zawartość energii czyni go atrakcyjnym komponentem dla loch prośnych, a po natłuszczeniu – dla loch karmiących. Śruta rzepakowa i słonecznikowa to cenne produkty uboczne przemysłu przetwórczego, dostarczające białka i włókna. Należy jednak ograniczyć ilość śruty rzepakowej w diecie loch prośnych ze względu na zawartość glukokozynolanów.

Pasza strukturalna jako najlepsze źródło włókna

Nowym i innowacyjnym rozwiązaniem na naszym rynku jest zastosowanie w żywieniu loch paszy strukturalnej. Rozwiązanie to cieszy się rosnącą popularnością w innych krajach, gdyż jak wskazują badania i obserwacje, że jest to przyszłość w żywieniu loch. Sekret paszy strukturalnej tkwi w specjalistycznym procesie mielenia surowców, przez co uzyskany produkt charakteryzuje się grubszą frakcja włókna, która pozytywnie wpływa na zdrowotność, dobrostan i wyniki produkcyjne loch. Już w pierwszych tygodniach stosowania paszy strukturalnej obserwuje się poprawę środowiska w chlewni oraz zmniejszenie wydzielania amoniaku i odorów. Dzięki zwiększeniu funkcjonalności przewodu pokarmowego i lepszemu wypełnieniu żołądka, pasza strukturalna umożliwia prawidłowe odżywienie zwierząt. Włókno dla loch odgrywa szczególnie istotną rolę w okresie od pokrycia do zakończenia okresu implantacyjnego. Stres i agresja zwierząt, wynikająca z głodu, może przyczynić się do nieprawidłowego zagnieżdżenia się zarodków lub ich absorpcji. Pasze strukturalne zapobiegają zaparciom, co korzystnie wpływa na przebieg porodów oraz przeciwdziała zespołowi bezmleczności poporodowej MMA. Długotrwałe stosowanie paszy strukturalnej prowadzi do osiągnięcia wyższych wyników produkcyjnych, w tym liczniejszych i cięższych miotów oraz wyższej masy odsadzeniowej prosiąt od lochy. Włókno o grubszej frakcji przyczynia się do istotnej poprawy wyników technicznych, takich jak ilość odsadzonych prosiąt czy procent remontu stada, przekładając się tym samym na dodatkowy zysk.

Fiber Vibe to pierwsza w Polsce pasza strukturalna dla loch prośnych i karmiących. Jej skuteczność została potwierdzona na fermach w Polsce i Holandii. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o paszy strukturalnej?