Przepis na sukces w hodowli trzody chlewnej - część 2. Jak dobrać odpowiedni prestarter?

25 kwietnia 2018
-
3 minuty

Jak dobrać odpowiedni prestarter?

Dobór odpowiedniego prestartera ma kluczowe znaczenie. Powinien być on oparty wyłączenie na wskaźnikach, a nie na cenie. Liczy się pobranie paszy i przyrosty. W kwestii żywienia prosiąt nie należy eksperymentować,  szczególnie ze względu na ściśle określoną normę pobrania prestartera od urodzenia do odsadzenia. Zaburzenie tej dawki nie przyniesie oczekiwanych efektów na koniec odchowu. Dobowe przyrosty prosiąt powinny wahać się w granicach 200 do 240 gramów, a pobranie powinno kształtować się w sposób przedstawiony na rys. 2.

Krytyczne punkty oceny wagi

Wagę prosiąt należy mierzyć nie tylko 24 godziny pourodzeniu i w 7 dniu życia. Równie ważna jest kontrola wagi odsadzeniowej. W zależności od tego, kiedy prosię zostało odsadzone waga ta powinna wynosić: 6 kg w 21 dniu po odsadzeniu i 8 kg w dniu 28. Po odsadzie – w 63 dniu ok. 25 kg, a w 70 dniu – 30 kg.

Utrata kondycji loch w trakcie laktacji

To zjawisko fizjologicznie, na które hodowca nie ma wpływu. Należy jednak wyznaczyć granicę, która pokaże czy utrata kondycji jest zgodna z normą czy może jest zbyt duża. 

Optymalna norma to taka, w której locha wchodząc na porodówkę jest w kondycji nr 3, a schodzi z niej w kondycji nr 2.

Warto również zwrócić uwagę na otarcia łopatek. Jeżeli problem jest zauważalny i dotyczy więcej niż 5 % loch, wtedy można podejrzewać, że lochy „doją kosztem ciała”. W praktyce oznacza to, że zbyt mocno tracą kondycję.

Hodowcy, którzy posiadają aparaty do mierzenia grubości słoniny wiedzą, że utrata do 4 mm słoniny w porównaniu do jej grubości z dnia porodu mieści się w normie. Hodowcy i eksperci De Heus współpracując ze sobą są w stanie lepiej ocenić stan i wyniki stada, co sprzyja budowaniu konkurencyjności polskiej wieprzowiny za granicą. Doradcy żywieniowi przeprowadzą Milk Scan, czyli ocenę mleczności, ocenią kondycję BCS, zmierzą pobranie paszy i pomogą dobrać odpowiedni prestarter, co pozwoli na lepsze zarzadzanie stadem i tym samym osiąganie wyższych wyników ekonomicznych.

Odchów prosiąt oraz rozwój stada podstawowego, będący szansą na odbudowanie rynku trzodowego w Polsce jest tematem Akademii A’locha - autorskiego i jedynego w Polsce cyklu bezpłatnych warsztatów, organizowanych przez firmę De Heus.