Produkty piekarnicze

15 lutego 2017
-
3-minuty

Odpady piekarnicze są cennym źródłem energii, ale ich udział w dawce pokarmowej nie powinien być wysoki. Należy bowiem pamiętać, że ok 70% paszy stanowią surowce bogate w skrobię.

Pieczywo w suchym żywieniu

Pieczywo z powodzeniem jest stosowane w żywieniu na mokro, dlaczego więc nie zastosować chleba w żywieniu na sucho? Z pewnością nie jest to łatwe, ponieważ chleb ma 67% suchej masy (i 33% wilgotności). Jednakże funkcjonują fermy, na których stosuje się 30% CCM w dawce gotowej paszy. Sucha masa CCM jest porównywalna do chleba, więc jeśli jest tańszy, warto go zastosować (w podobnej dawce).

Problematyczne może być również ześrutowanie chleba w celu uzyskania homogenności paszy. Do śrutowania pieczywa farmerzy mogą wykorzystać tzw. "bąki".

Chleb w odniesieniu do CCM ma wyższe białko, bogatszy profil aminokwasowy oraz zawiera więcej sodu. W przypadku komponentów słonych, takich jak np. chleb, chipsy czy paluszki należy kontrolować poziom sodu, który może powodować zatrucia organizmu.

 

Chleb

Chipsy

Czekolada

Sucha Masa

67%

95%

15%

Białko [g/kg s.m]

137,00

60,00

115,00

Tłuszcze  [g/kg s.m]

94,00

350,00

520,00

Włókno  [g/kg s.m]

18,00

12,00

10,00

Energia [KJ]

16,56

21,91

23,00

 

Pieczywo pochodzące ze „zwrotów” może być wykorzystane w celach paszowych pod warunkiem, że nie wykazuje oznak zakażeń mikrobiologicznych.

Poważnym błędem, prowadzącym z reguły do strat ekonomicznych w gospodarstwie jest skarmianie pieczywa skażonego pleśniami, dlatego chleb należy zużyć maksymalnie do 6 dni, jeżeli jest to chleb z nocnego wypieku, a nie zbierany przez dostawcę z kilku dni. W okresach letnich czas magazynowania jest oczywiście krótszy. Jeśli nie zużyjemy go w 100% to lepiej z niego zrezygnować.

Jakość surowca jest równie ważna jak jego przygotowanie do skarmienia. Dostarczane pieczywo to najczęściej: chleb, bułki, pączki, więc należy je wyjąć z opakowań i drobno ześrutować.