Prestartery dla prosiąt - dlaczego należy stosować je zamiast cynku?

Przez lata odchów prosiąt w hodowli trzody chlewnej nieodłącznie wiązał się ze stosowaniem preparatów zawierających tlenek cynku, który ogranicza rozprzestrzenianie się infekcji bakteryjnych, w tym groźnej Escherichia coli wywołującej biegunki. W ostatnim czasie jednak coraz więcej mówi się o toksyczności cynku, zwłaszcza w tej formie. Decyzja Komisji Europejskiej o cofnięciu pozwolenia na stosowanie preparatów z tym związkiem wywiera na hodowcach i firmach paszowych presję znalezienia innych równie skutecznych środków. Sprawdź, dlaczego prestartery dla prosiąt bez cynku to rozwiązanie, o którym warto dowiedzieć się znacznie więcej.

Prestartery dla prosiąt: czy brak cynku to zagrożenie? 

Za dodatkiem cynku w żywieniu trzody chlewnej było wiele argumentów. Przede wszystkim pierwiastek ten ma kluczowe znaczenie dla układu odpornościowego zwierząt, zwiększając ich odporność na niebezpieczne szczepy bakterii mogące wywoływać biegunki. Patogeny działają bezpośrednio na komórki nabłonka jelit, powodując szybkie odwadnianie, czego skutkiem może być szok hipowolemiczny występujący u prosiąt. Taki stan oznacza bezpośrednie zagrożenie życia zwierząt, co przyczynia się do strat finansowych dla hodowcy. Związki cynku wykazują też w jelitach działanie bakteriostatyczne, wspomagając poprawny rozwój i pracę mikrobiomu. Dodatkowo stymulują bezpośrednio układ odpornościowy będący ważnym filarem osiągania sukcesu na tym etapie odchowu.

Objawem obniżonej podaży cynku może być również zahamowanie łaknienia spowodowane zaburzonym działaniem enzymów odpowiedzialnych za metabolizm węglowodanów oraz upośledzeniem zmysłu smaku. Połączenie biegunki z zatrzymaniem pobierania mleka lub paszy oraz wody z dużym prawdopodobieństwem będzie mieć fatalne skutki. Kolejnym zagrożeniem jest pogorszenie parametrów odchowu spowodowane nieprawidłowym działaniem wielu hormonów, w tym hormonu wzrostu, hormonów płciowych czy insuliny. Wszystko to sprawia, że konieczność wprowadzenia zastępczych rozwiązań występuje już dziś, niezależnie od faktu odroczenia konieczności adaptacji do nowych przepisów. Czy prestartery dla prosiąt bez cynku mogą stanowić odpowiedni zamiennik? 

Dowiedz się więcej o prestarterach dla prosiąt!

Skontaktuj się z doradcą ds. żywienia trzody

Ryszard Raczyński

kierownik sprzedaży - makroregion Wschód

Prestartery dla prosiąt - zalety stosowania

Biegunki występujące przy odsadzeniu spowodowane nagłą zmianą diety z płynnej na stałą są niebezpiecznym objawem, który może zaburzyć cały proces dalszego odchowu i tuczu. Stosowanie prestarterów dla prosiąt pozwala nie tylko uniknąć problemów zdrowotnych, ale też pomaga młodym w nauce pobierania pasz stałych i wody oraz ułatwia osiąganie poprawnych przyrostów. Układ pokarmowy prosiąt zostaje również lepiej przystosowany do trawienia składników pokarmowych obecnych w paszach roślinnych, takich jak skrobia i białka pochodzenia roślinnego. Prestartery dla prosiąt pozwalają na lepsze wykorzystanie paszy w dalszej hodowli.

To jednak nie tylko sposób na poprawienie kondycji zwierząt, ale też opłacalne rozwiązanie ekonomiczne. Efektywniejsze wykorzystanie paszy zmniejsza bowiem przeznaczane na nią środki finansowe. Zastosowanie prestarterów dla prosiąt dodatkowo pozwala na płynniejsze przejście młodych na pobieranie pasz stałych. Ogranicza także konieczność stosowania preparatów mlekozastępczych oraz sztucznych macior.

 

Zalety prestarterów dla prosiąt:

  • Zminimalizowanie ryzyka występowania biegunek (głównie o podłożu bakteryjnym).
  • Płynne przejście na pobieranie pasz stałych.
  • Zwiększenie pobrania suchej masy, a co za tym idzie przyrostów.
  • Stymulacja pobrania paszy przed i po odsadzeniu.
  • Ułatwienie nauki picia wody ze smoczków.
  • Przygotowanie układu pokarmowego do przyswajania składników pokarmowych pochodzenia roślinnego.

Prestartery dla prosiąt jako zamiennik cynku

W ofercie De Heus można znaleźć prestartery dla prosiąt o nowoczesnej formule. Konieczność zapewnienia ochrony przed rozprzestrzenianiem się bakterii i biegunkami spowodowała, że stosowanie wielokierunkowych, specjalistycznych rozwiązań stało się jeszcze ważniejsze niż do tej pory.

Proces przygotowania granulowanej mieszanki pełnoporcjowej, jaką jest prestarter, jest zorientowany na zachowanie maksymalnej ilości wyjściowych składników odżywczych. Wysoka zawartość aminokwasów oraz składniki dostosowane do konkretnego etapu rozwoju są sposobem na stymulację przyrostów zarówno przed, jak i po odsadzeniu, a także ograniczają występowanie niedoborów. Stymulacja pobrania pasz stałych poprawia wyniki odchowu, zapewniając tym samym lepszą kondycję stada i zmniejszenie liczby upadków. Prestartery dla prosiąt zwiększają również szanse na odchów najsłabszych prosiąt. Nie bez znaczenia jest też korzystny wpływ na młode w kwestii pobierania wody. Bez zastosowania prestarterów zwierzęta przyzwyczajone do zaspokajania zapotrzebowania na wodę mlekiem mają większy kłopot z adaptacją do picia ze smoczków. Nawet w przypadku ewentualnego wystąpienia biegunek (tak częstych w hodowli trzody chlewnej) zwiększone pobranie wody może znacząco wpłynąć na kondycję zwierząt i czas, jaki pozostaje hodowcy na reakcję.

Prestartery dla prosiąt to granulat o odpowiedniej twardości i rozmiarze. Jego budowa stymuluje pobranie paszy w okresie odsadzeniowym, wpływając pozytywnie na parametry produkcyjne. Zbilansowane składy umożliwiają swobodne i płynne przejście na pobieranie pokarmu stałego, dzięki czemu zarówno prosięta, jak i ich matki są w lepszej kondycji fizycznej. Obecność włókna pokarmowego wpływa ponadto na stan mikrobiomu jelit, ułatwiając im skuteczną pracę, wspomagając trawienie i stymulując wzrost odporności.

Chcesz zadbać o najlepszy start dla swoich prosiąt?