Pełne ziarno pszenicy w żywieniu drobiu

10 kwietnia 2017
-
3 minuty

Pasza zalega w przewodzie pokarmowym ptaków średnio około 6 godzin. Przy zastosowaniu pasz o wysokich parametrach czas ten skraca się nawet o 45 minut. Wówczas ptaki nie wykorzystują w pełni składników pokarmowych. Współczynnik strawności obniża się, zmienia się pH przewodu pokarmowego oraz jego mikroflora. Pogarsza się jakość kału i pojawia dysbakterioza.

Rozwiązaniem tego problemu może być wprowadzenie do paszy większych cząstek np. w postaci pełnego ziarna pszenicy.

Całe ziarno pszenicy korzystnie wpływa na funkcjonowanie przewodu pokarmowego, głównie ze względu na wolniejszy pasaż treści jelitowej. Poza tym pełne ziarno pszenicy powoduje powiększenie żołądka mięśniowego i gruczołowego.

Pełne ziarno poprawia wydzielanie enzymów i perystaltykę jelit.

Korzystnie wpływa również na stabilność pH oraz wchłanianie składników pokarmowych. Dzięki zastosowaniu pełnego ziarna pszenicy wzmacnia się także zdrowie ptaków, a przede wszystkim odporność układu immunologicznego.

UWAGA!

Zbyt duże rozdrobnienie pszenicy może powodować sklejanie się dziobów ptaków, co w konsekwencji zniechęca je do pobierania paszy.