Odchów cieląt

14 czerwca 2017
-
3 minuty

Co warto zrobić, aby zapewnić prawidłowy odchów cieląt oraz odpowiednie żywienie cieląt:

  • Podaj 2-2,5 litra siary – najlepiej w ciągu 2 godzin po urodzeniu lub najszybciej, jak to możliwe. Siara musi być dobrej jakości, czyli musi zawierać odpowiednią ilość przeciwciał. Możesz sprawdzić to za pomocą siaromierza.
  • Odchów cieląt to także woda. Zapewnij dostęp do świeżej wody – jest niezbędna cielętom od pierwszego dnia życia.
  • Podawaj pójło z preparatu mlekozastępczego – już od 4 dnia życia. Zwróć uwagę na instrukcję stosowania zamieszczoną na etykiecie – odpowiednią koncentrację, ilość pójła oraz temperaturę przygotowania i podania.
  • Stosuj preparaty mlekozastępcze – zapewniają najtańszy i najbezpieczniejszy odchów cieląt. Zacznij je odstawiać, kiedy cielę zjada dziennie 2-2,5 kg paszy starterowej.
  • Rozpocznij podawanie kiszonki z traw w 12 tygodniu życia – dostarczy to cielętom dobrej jakości białka oraz odpowiednią ilość włókna do dalszego rozwoju żwacza.
  • Zadbaj o pomieszczenia dla cieląt – potrzebują one świeżego powietrza, suchej ściółki, światła i kontaktu wzrokowego z innymi zwierzętami.
  • pamiętaj o profilaktyce chorób

Zapamiętaj!

Jałówka, która przeszła w swoim życiu ostrą biegunkę lub zapalenie płuc, nigdy nie osiągnie tak dobrych wyników produkcyjnych jak jej zdrowe koleżanki.