Kwasica, czyli sara u krów wysokowydajnych

27 stycznia 2017
-
2 minuty

Kwasica to groźna choroba metaboliczna. Objawy zakwaszonej krowy to pusty żwacz, brudna sierść koło ogona, biegunka oraz nadmierne ślinienie się.

Kwasicę wywołuje najczęściej nadmiar łatwo fermentujących węglowodanów.

Wzrasta ilość LKT (lotne kwasy tłuszczowe), obniża się pH żwacza oraz zanikają bakterie celulolityczne, które trawią włókno. W konsekwencji rośnie produkcja kwasu mlekowego, a to z kolei powoduje ustanie motoryki żwacza (wyginięcie mikroflory) i docelowo ustanie procesów fermentacyjnych.

Przyczyn kwasicy jest wiele i nierozerwalnie wiążą się one z paszą.

Powodem jej występowania może być nieodpowiedni skład dawki. Z jednej strony obecność dużej ilości łatwo rozpuszczalnych węglowodanów (FKH1), których maksymalna ilość to 225g/kg s.m., a z drugiej – zbyt mała ilość białka, którego prawidłowy zakres wynosi od 16 do 18%. Przyczyną może być także za mała porcja włókna w dawce – niebezpieczny poziom to mniej niż 16%.

Również zbyt szybkie wprowadzenie maksymalnej ilości paszy treściwej po wycieleniu podwyższa ryzyko zachorowania.

Najwcześniej można ją wprowadzić 3-4 tyg. po wycieleniu. Poza tym należy pamiętać, by nie przekraczać w jednej dawce 2,5 kg porcji paszy treściwej oraz unikać nagłej zmiany dawki i skarmiania pasz o dużej wilgotności, które mają niskie pH. By uniknąć kwasicy należy zadbać o paszę strukturalną z zawartością tzw. włókna efektywnego, z cząstkami wielkości 5-6 cm.

Jak zapobiegać kwasicy:

  • zapewnij dostęp do paszy objętościowej o dobrych parametrach,
  • zadbaj o łatwy dostęp do stołu paszowego i wody,
  • unikaj częstych i gwałtownych zmian paszy,
  • zapewnij prawidłową strukturę TMR-u,
  • stopniowo przyzwyczajaj krowy do pobierania pasz treściwych, szczególnie w ostatnim okresie zasuszania i w okresie rozdajania,
  • dbaj o odpowiednie żywienie krów mlecznych i prawidłowo zbilansowaną dawkę pokarmową