Kwalifikacje do pracy ze zwierzętami

14 lipca 2017
-
3 minuty

Według polskiego prawa obsługą i opieką nad zwierzętami powinny zajmować się osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi. Co to znaczy i jak je zdobyć?

Wszyscy, którzy chcą rozpocząć pracę w gospodarstwie rolnym, muszą posiadać podstawową wiedzę w zakresie żywienia, pielęgnacji i bezpiecznego obchodzenia się ze zwierzętami. O odpowiednich kwalifikacjach świadczy m.in. świadectwo ukończenia szkoły rolniczej. Można je też nabyć poprzez pracę ze zwierzętami w gospodarstwie rolnym pod opieką osoby posiadającej odpowiednie doświadczenie.

Posiadanie odpowiednich kwalifikacji do pracy ze zwierzętami jest koniecznością.

  • Właściciel i pracownicy gospodarstwa powinni znać zasady bioasekuracji – nie powinni mieć oni kontaktu z żadnymi innymi świniami poza tymi na fermie.
  • Tylko osoby z kwalifikacjami mogą wykonywać zabiegi w gospodarstwie takie jak ścieranie kiełków, obcinanie części ogona, czy kastracja.
  • Dotyczy to także przygotowania oraz mieszania pasz dla zwierząt. Pracownicy muszą bezwzględnie stosować się do instrukcji obsługi mieszalnika lub śrutownika, a także ogólnych zasad o przygotowaniu do pracy maszyn z napędem elektrycznym, np. sprawdzanie uziemienia (zerowania) silników.

Dopuszczenie do pracy osób, które nie mają pojęcia o pracy ze zwierzętami grozi poważnymi konsekwencjami. Odbija się negatywnie na efektach i prowadzi do strat, a w sytuacji nieszczęśliwego wypadku nawet do odpowiedzialności karnej. Na szczęście coraz więcej hodowców dostrzega, że zatrudnianie niewykwalifikowanych pracowników w dłuższej perspektywie zupełnie się nie opłaca.