Kolejny krok w kierunku chowu bez antybiotyków

30 marca 2020
-
3 minuty

Test rozwiązań wspierających chów bezantybiotykowy, prowadzony na fermie testowej drobiu De Heus w dniach 06.02.2020-16.03.2020 r. zakończył się sukcesem!

Testom na fermach testowych De Heus poddawane są koncepty o dużym potencjale wdrożenia na fermach komercyjnych, np. ze względu na wymogi środowiskowe czy prawne. Niedawno zakończone zostały badania nad przebiegiem chowu bez antybiotyków. Pozwoliły wskazać kierunek dla prowadzenia efektywnej hodowli z właściwym wykorzystaniem rozwiązań żywieniowych i narzędzi zarządzania stadem. W teście uwzględnione zostały wyniki poprzedniego badania z przełomu 2019/2020 r., skupiającego się na znaczeniu szczepień przeciw kokcydiozie oraz na właściwym przygotowaniu fermy do wstawienia nowego stada. Zdobyte w ten sposób doświadczenie pomogło dodatkowo osiągnąć dobry wynik produkcyjny.

Jak zaprojektowaliśmy ten test?

Badanie zostało przeprowadzone na stadzie 12 000 brojlerów kurzych, podzielonych na 8 grup testowych. Na każdą z grup testowych przypadało 1 500 sztuk brojlerów, rozmieszczonych w łącznie 24 boksach (500 sztuk na boks o zagęszczeniu 16,7 sztuk na 1 m2). Wyniki osiągnięte w poszczególnych grupach były zróżnicowane, dzięki czemu pozwalają określić test jako miarodajny.

Na początku testu pisklęta zostały zważone, policzone i zaszczepione na kokcydiozę, a dla określenia zestawu patogenów charakterystycznych dla stada, pojedyncze sztuki zostały pobrane do badań. Kolejne cykle ważenia, kontroli łap oraz jakości ściółki były przeprowadzane każdorazowo przy zmianie paszy. Dodatkowo, w 29. dobie chowu przeprowadzony został Gut health lesion scoring, czyli ocena stanu zdrowotnego jelit pod kątem kokcydiozy i innych schorzeń. Najbardziej istotne jest, że przez cały okres tuczu ptakom nie podano żadnych antybiotyków ani dodatków do wody lub podobnych substancji. Były żywione wyłącznie testowaną paszą oraz miały zapewniony stały dostęp do świeżej wody.

Dobre prognozy

Choć końcowy wynik testu będzie dostępny dopiero za kilka tygodni wraz z analizami pasz, już teraz można mówić o obiecujących efektach i wnioskach. W 39. dobie tuczu, w nocy z 16 na 17 marca, ptaki zostały skierowane do ubojni. Ich średnia waga wahała się między 2,7 a 2,8 kg w zależności od grupy testowej, co przewyższa normę dobową (2,625 kg w 39. dobie wg norm Ross 308). Parametry zdrowotne stada również zostały zachowane.

Fermy testowe De Heus - to tu sprawdzamy jakość naszych rozwiązań

Fermy testowe to jedno z narzędzi zarządzania jakością w De Heus. Odtworzenie bezpiecznych, kontrolowanych i właściwych dla danego gatunku warunków chowu pozwala na weryfikację skuteczności nowych produktów, rozwiązań i konceptów żywieniowych. Ponadto, prowadzenie ferm pozwala spojrzeć na hodowlę z szerszej perspektywy i rekomendować rozwiązania wspierające dobrobyt zwierząt w parze z rozwiązaniami żywieniowymi. W efekcie, uzyskiwane są produkty o potwierdzonym działaniu, które z olbrzymim powodzeniem mogą być stosowane na fermach komercyjnych. Fermy testowe są istotnym ogniwem w łańcuchu produkcji De Heus, zapewniając możliwość bieżącej kontroli jakości produktu. Mają również znaczenie edukacyjne i rozwojowe, pozwalając nowym pracownikom na wdrożenie w rzeczywistych, bezpiecznych i powtarzalnych warunkach.