Jaką ściółkę wybrać?

07 kwietnia 2017
-
3 minuty

Coraz więcej ferm drobiu dotyka problem FPD, czyli zapalenia skóry podeszwy stóp. Powodów jego występowania może być wiele. Szczególnie ważny jest rodzaj i jakość ściółki, wykorzystywanej w okresie odchowu i tuczu. Tego, jak bardzo jest ona istotna dowiódł test przeprowadzony przez De Heus w 2015 r.

Uszkodzenia łap mogą powstać już we wczesnym etapie odchowu piskląt indyczych.

Z biegiem czasu problem pogłębia się, a choroba obejmuje coraz większe obszary naskórka. Dochodzi do stanów zapalnych, a w skrajnych przypadkach do kulawizn.

FPD pozwala lekarzom weterynarii przeprowadzić ocenę poubojową stada na podstawie jakości łap.

Najczęściej wykorzystuje się system punktowy – w skali od 0 do 2. Zero to stan idealny. Dwójka oznacza, ze naskórek jest silnie uszkodzony, opuchnięty, z ropnymi wysiękami.

Punkty są mnożone, a następnie sumowane.

  • ocena 0: 0x0
  • ocena 1: 1x0,5
  • ocena 2: 2x2

 

Wynik pozwala hodowcy i lekarzowi weterynarii ocenić sytuację na farmie.

Zły stan łap to sygnał, że stado wymaga uwagi. Powodem uszkodzeń może być nieszczelna linia pojenia, niesprawna wentylacja (generująca wilgoć) czy też ściółka złej jakości.

W 2015 r. pracownicy De Heus przeprowadzili test, który pozwolił ocenić wpływ materiału ściółkowego na jakość łap.

Test miał służyć osiągnięciu lepszej wydajności produkcyjnej oraz poprawie zdrowotności stada. Badanie przeprowadzono na  hali odchowu. Objęło 25 tys. sztuk indyczek Big 6.  Ptaki umieszczono  w hali podzielonej na 4 kwatery, które miały to samo oprzyrządowanie, warunki klimatyczne i obsadę.

Elementem zmiennym była ściółka.

W doświadczeniu wykorzystano torf wymieszany z trocinami, pellet ze słomy, trociny i długo ciętą słomę. Stado było oceniane w 7, 14, 21 oraz 27 dobie. Specjaliści ważyli ptaki, sprawdzali łapy i ściółkę. Dodatkowo kompletowano dane o śmiertelności ptaków w poszczególnych sektorach.

Jakie wnioski wynikły z testu?

  • Pierwsze różnice pojawiły się już w 7. dobie życia ptaków.
  • Pellet szybciej wysuszył zawilgoconą posadzkę niż pozostałe materiały.
  • Pojawiły się niewielkie różnice w ocenie łap, które przemawiały na korzyść torfu.
  • Najlepsze przyrosty dzienne odnotowano na torfie, także w kolejnych tygodniach.
  • Najgorsze przyrosty dobowe osiągnięto na długiej słomie.

 

Kompletne wyniki testu już wkrótce.