Jak prawidłowo zoptymalizować skład paszy dla bydła?

01 października 2018

Podstawą optymalizacji składu paszy jest znajomość parametrów wszystkich składników użytych w mieszance. Im dokładniejsze mamy dane o parametrach składników, tym precyzyjniej możemy przygotować optymalny skład paszy, dostosowany do potrzeb zwierząt.

Takie dane można uzyskać poddając surowce analizie laboratoryjnej, która pozwoli dokładnie ustalić parametry. Ta zasada dotyczy zarówno pasz treściwych jak i pasz objętościowych. Pasze objętościowe ze względu na bardzo duże wahania jakości, mogą zawierać zróżnicowane parametry, dlatego wymagają dokładnej analizy przed przystąpieniem do bilansowania dawki.

Nasza droga do zrównoważonego rozwoju

Środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny to trzy filary, na których opiera się nasz zrównoważony rozwój. Poznaj je dzięki raportowi ESG za 2022 rok!

Raport Wizja, za którą podążamy