Jak obliczyć ślad węglowy w rolnictwie

23 lipca 2023
-
3 minuty

Podstawowym wskaźnikiem określającym presję człowieka na środowisko jest ślad węglowy. Do niedawna emisja gazów cieplarnianych kojarzona była wyłącznie z działalnością przemysłową i związaną z nią emisją dwutlenku węgla. Rolnictwo również cechuje się wysokim zużyciem energii, szczególnie rolnictwo konwencjonalne, a to przekłada się na istotną emisję gazów cieplarnianych. Jak obliczyć ślad węglowy firmy rolniczej? Sprawdź wskazówki!

Dlaczego należy obliczyć ślad węglowy?

Określając ślad węglowy w rolnictwie, określamy głównie potencjalne źródła emisji metanu, dwutlenku węgla oraz podtlenku azotu dla określonego produktu np. mleka, mięsa czy płodów rolnych. Ślad węglowy produktu to suma emisji gazów cieplarnianych powstających w określonym cyklu życia produktu. Obliczeń można dokonać w wersji od tzw. „od kołyski do bramy” czyli będą to etapy od wydobycia surowców, poprzez procesy produkcyjne do wytworzenia produktu końcowego lub w wersji rozszerzonej tzw. „od kołyski do grobu”, czyli od momentu projektowania, wydobycia surowców, poprzez produkcję, a następnie wprowadzenie na rynek i utylizacje. Jak obliczyć ślad węglowy i dlaczego to takie ważne? Przede wszystkim proces ten pozwala na zidentyfikowanie miejsc, w których można oszczędzić energię, a to prowadzi do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Nie można również nie wspomnieć o poprawie wizerunku firmy czy zwiększeniu atrakcyjności produktu dla klientów. 

Jak obliczyć ślad węglowy firmy i produktu? 

Wielu właścicieli przedsiębiorstw rolnych zastanawia się nad tym, jak obliczyć swój ślad węglowy firmy. W tym miejscu należy wspomnieć, że nie jest to prosty rachunek, który można przeprowadzić samemu. Przykładowo przy obliczaniu śladu węglowego 1 kg mięsa drobiowego należy uwzględnić następujące etapy cyklu życia: produkcję surowców paszowych, produkcję materiału ściółkowego, fermentację jelitową, zarządzanie odchodami, wykorzystanie paliw i energii na obsługę zwierząt, wykorzystanie środków dezynfekujących, transport, utylizację padłych zwierząt.

Innym produktem pochodzenia zwierzęcego, dla którego coraz częściej wykonuje się obliczenia śladu węglowego, jest mleko. Hodowli krów przypisuje się duży wpływ na środowisko, jednakże zdania na ten temat już od dawna są podzielone. Jedno jest pewne, nabiał jest częścią zdrowej i zrównoważonej diety ze względu na składniki odżywcze w nim zawarte. Przy obliczaniu śladu węglowego 1 kg mleka należy uwzględnić następujące dane: liczbę zwierząt w poszczególnych kategoriach, przeciętną masę ciała krów, wydajność mleczną, informację w jakim systemie były utrzymywane zwierzęta, zużycie energii elektrycznej w tym własny udział z OZE, zużycie paliw na potrzeby prowadzenia gospodarstwa, czy składowanie odchodów.

 

 

Jak obliczyć ślad węglowy z Agra-Matic?

Do najczęstszych stosowanych metod obliczenia śladu węglowego w branży rolno-spożywczej należą:

  • międzynarodowy standard The GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard.
  • jako uzupełnienie ww. metodyki stosuje się również metodologię 2006 IPCC Guideline for National Greenhouse Gas Inventories. Volume 4, Agriculture, Forestry and Other Land Use.
  • ISO:14067:2018 Greenhouse gases – Carbon footprint of products – Requirements and guidelines for quantification.

Pomimo dostępnych standardów liczenia śladu węglowego, pozyskanie odpowiednich danych do określenia śladu węglowego stanowi duże wyzwanie. Dokładne obliczenia wymagają zebrania i uporządkowania wielu danych i informacji. Wśród problemów związanych z określeniem śladu węglowego w produkcji rolnej najczęściej wymienia się niedostateczną bazę danych potrzebnych do wykonania kalkulacji. Dlatego tak ważne jest, aby jakość zebranych danych była jak najlepsza. Pozwoli to na uzyskanie wiarygodnych wyników emisji.

Zarówno produkty żywnościowe, jak i cała branża związana z ich wytwarzaniem, stanowi bardzo istotny udział w realizacji osiągnięcia celów neutralności klimatycznej. Nieuchronność zmian prawnych w tym zakresie jest już faktem, dlatego kluczowe jest, aby już teraz podejmować określone działania, które pozwolą szybko dostosować się do nowych realiów. Obliczenie śladu węglowego wytwarzanych produktów stanowi ważne narzędzie pokazujące zaangażowanie producenta w rozwój zrównoważonego żywienia. Jak pokazują badania, staje się to coraz bardziej istotne dla przeciętnego konsumenta.

Jak obliczyć ślad węglowy z Agra-Matic? Wystarczy, że skontaktujesz się z nami, a jeden z doradców przeprowadzi cię przez cały proces, pomagając zebrać niezbędnę dane i wykonując konieczne obliczenia!

 

Chcesz obliczyć ślad węglowy?

Skontaktuj się z doradcą Agra-Matic, który przeprowadzi cię przez cały proces!