Jak chronić się przed ASF?

22 maja 2017
-
3 minuty

Podstawową metodą walki z rozprzestrzenianiem się ASF i wirusów jest stosowanie się do zasad higieny i bioasekuracji. Jest to najtańszy i najbardziej skuteczny sposób na zabezpieczenie naszego stada.

Oto 10 pomocnych wskazówek na zabezpieczenie gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń:

  • umieść bezpośrednio przy drzwiach obiektu maty dezynfekcyjne
  • zmieniaj i dezynfekuj obuwie
  • zakładaj odzież ochronną
  • uzupełniaj płyny dezynfekcyjne
  • prowadź rejestr wejść osób do pomieszczeń ze świniami
  • rejestruj środki transportu wjeżdżające na teren gospodarstwa
  • ogranicz liczbę wejść do obiektów, zwłaszcza osób postronnych
  • zamykaj bramę wjazdową
  • otocz teren chlewni płotem, aby zabezpieczyć dostęp do budynków inwentarskich.
  • obserwuj zwierzęta – w razie jakichkolwiek niepokojących objawów zgłoś je lekarzowi weterynarii

Jako przykład kompleksowego wdrożenia działań zabezpieczających może posłużyć doświadczenie firmy De Heus.

Pracownicy terenowi i transportu otrzymali specjalne instrukcje, które określają zasady wejść na fermy, aby nie zainfekować świń chorobami przenoszonymi przez ludzi. Pracownicy m.in. stosują odzież i obuwie ochronne oraz środki do dezynfekcji rąk i butów. Wyposażeni są także w rozpylacze ze środkiem dezynfekującym, przeznaczonym do doraźnej dezynfekcji kół, a samochody pozostawiają na drodze publicznej lub na parkingu poza fermą. Przed każdą wytwórnią De Heus znajdują się maty dezynfekcyjne, a ruch w fabrykach został ograniczony do minimum.