Dobrostan krów

30 marca 2021
-
3 minuty

Potencjał genetyczny i wynikająca z niego wysoka produkcja mleka to tylko połowa sukcesu. Chcąc osiągać większe zyski z gospodarstwa, należy przede wszystkim poprawić szeroko rozumiany dobrostan krów. Budowa bądź modernizacja obory musi mieć na celu zapewnienie krowom jak najlepszego komfortu. Dzięki temu jesteśmy w stanie ograniczyć wydatki na leczenie krów oraz wspieramy ich długowieczność.

Szczególną uwagę zwracajmy na miejsca odpoczynku i stosowanie następujących zasad:

  • legowiska muszą mieć odpowiedną wielkość (dopasowaną do rasy krów oraz ich gabarytów);
  • ściółka powinna zapewniać higienę, musi być miękka i sucha;
  • podłoże, po którym porusza się krowa, nie może być zbyt śliskie (krowa, w obawie o uraz, nie będzie wykazywała aktywności względem innych zwierząt, niechętnie i niepewnie będzie podchodziła do stołu paszowego oraz do doju);
  • poprawa mikroklimatu w oborze (światło, temperatura, wilgotność) jest w stanie przyspieszyć przemiany metaboliczne i hormonalne krowy (mniej chorób metabolicznych, lepsza płodność).

Krowy wysokoprodukcyjne mają dużo większe zapotrzebowanie na białko, energię oraz minerały i witaminy. W związku z tym należy zapewnić im odpowiedni dostęp do stołu paszowego (>70 cm/szt.) oraz poideł (7 cm/szt. lub 20 l wody/min.). W przypadku krów zasuszonych szczególny wpływ na kolejną laktację ma równowaga mineralna. Ograniczenie poziomu m.in. wapnia w dawce w tym okresie przyczynia się do występowania takich chorób metabolicznych jak: zapalenie wymienia, gorączka mleczna, zatrzymanie łożyska lub częstsze infekcje macicy.

Właściwe zarządzanie stadem to przede wszystkim odpowiedni stan budynków oraz urządzeń, prawidłowo funkcjonujące dojarki, jakość i wartość odżywcza zadawanych pasz, sposób ich przechowywania oraz właściwie zbilansowana dawka pokarmowa, uwzględniająca fazy krów (okres zasuszenia, okres przejściowy, laktacja).

Bardzo ważne jest także zwracanie uwagi na aspekty społeczne, dotyczące zarówno konkurencji wśród zwierząt (wielkość grup, zagęszczenie), a także metod zarządzania stadem przez człowieka oraz sposobów wykonywania zabiegów hodowlanych.