Czemu należy walczyć ze stresem cieplnym?

14 czerwca 2021
-
2 minuty

Spadki wydajności produkcji w gospodarstwach mlecznych w trakcie letnich upałów mogą sięgać nawet 30%. Pomijając oczywisty aspekt finansowy, należy skupić się również na kwestiach związanych bezpośrednio z kondycją fizyczną krów i wpływem, jaki na ich zdrowie ma stres cieplny.   

Czym jest stres cieplny i jakie są jego przyczyny?

Stres cieplny to problem oddawania przez krowy ciepła wytworzonego w wyniku fermentacji w żwaczu. Dotyka zwłaszcza krowy wysokoprodukcyjne, które wytwarzają więcej ciepła niż krowy zasuszane. Powstaje wraz z wzrostem temperatury i wilgotności powietrza, których indeks wyrażany jest za pomocą współczynnika THI. Przyjmuje się, że krowy wysokowydajne zaczynają odczuwać stres cieplny, gdy THI osiąga wartość 72, podczas gdy dla krów o niskiej wydajności będzie to THI = 74.

Uważa się, że krowy zaczynają odczuwać stres cieplny już przy 20 ⁰C i wysokiej wilgotności powietrza. Ogólnej apatii zwierząt towarzyszy wówczas przyspieszony oddech (ponad 60 wdechów i wydechów na minutę) oraz zwiększony pobór wody. Jednym z pierwszych i bardzo czytelnych objawów stresu cieplnego jest zauważalny spadek pobrania dawki. Przy jednoczesnym wydalaniu wraz z moczem makroelementów, prowadzi to do zachwiania funkcji fizjologicznych organizmu, czego widocznym efektem jest spadek wydajności produkcyjnej krów.

Warto wspomnieć, że pogłębiające się zmiany klimatyczne spowodowały wzrost średnich temperatur także w Polsce. Rok 2019 był najcieplejszym w historii naszego kraju, a zgodnie z prognozami, w ciągu najbliższych dekad znacząco wzrośnie liczba upalnych dni oraz nocy tropikalnych, podczas których temperatura przekracza 20°C. Problem stresu cieplnego będzie się więc tylko pogłębiać.

Jakie są konsekwencje stresu cieplnego?

Wraz z dalszym wzrostem temperatury i wilgotności, pogłębia się negatywny wpływ stresu cieplnego na krowy, powodując:

  • znaczący spadek odporności,
  • spadek produkcji mleka średnio o 5-7 litrów na krowę,
  • trudne porody i obniżenie parametrów rozrodu (spadek poziomu hormonów),
  • wzrost kulawizn w stadzie,
  • wzrost upadków krów i cieląt,
  • spadek rentowności produkcji (zmniejszona produkcja mleka, gorsze wskaźniki zacieleń, wzrost kosztów weterynaryjnych itp.).
Co istotne, stres cieplny nie jest zjawiskiem jednorazowym. Jego konsekwencje dla zdrowia zwierząt oraz wyników produkcyjnych gospodarstwa mogą utrzymywać się nawet 40-80 dni po przejściu fali upałów!

Jak niwelować stres cieplny u krów, by zapobiegać stratom finansowym?

Walkę ze stresem cieplnym należy prowadzić kompleksowo, uwzględniając w niej przede wszystkim warunki techniczne w oborze oraz rozwiązania żywieniowe. Podstawowymi obszarami, o jakie trzeba zadbać w budynkach inwentarskich są sprawna wentylacja oraz wydajny system doprowadzania wody.

Jak przygotować oborę na nadchodzące upały? Więcej informacji tutaj!

Istotny jest także właściwy dobór dawek pokarmowych, skonsultowany z doradcą żywieniowym. Zwiększenie zawartości tłuszczu chronionego w dawce, optymalny poziom włókna i przede wszystkim zabezpieczenie odpowiedniej suplementacji elektrolitami pomogą krowom łagodnie przejść przez okres upałów.

Warto skorzystać ze sprawdzonego rozwiązania – Bestermine Lato i pozostałych produktów z linii CoolCare, które powstały z myślą o niwelowaniu negatywnych skutków stresu cieplnego.

Bestermine Lato:

  • zapobiega spadkom pobrania dawki oraz spadkom produkcji mleka,
  • optymalizuje wykorzystanie energii w żwaczu,
  • pokrywa zapotrzebowanie kluczowych makroelementów.

Mieszankę należy włączyć do żywienia krów w momencie, gdy temperatury zaczynają przekraczać 20°C. Wczesne rozpoczęcie suplementacji Bestermine Lato, zapewnienie zwierzętom stałego dostępu do świeżej wody oraz stworzenie optymalnych warunków w oborze to zabezpieczenie stada przed konsekwencjami stresu cieplnego.

Już teraz skontaktuj się ze swoim doradcą żywieniowym De Heus i zapytaj o Bestermine Lato!


 

Przedłużamy promocję Bestermine Lato 9+1 gratis!