Co sprzyja rozwojowi kokcydiozy?

21 czerwca 2017
-
3 minuty

Intensywna produkcja i wymóg dużej wydajności wpływają na większą inwazję kokcydiów.

Co dokładnie sprzyja rozwojowi kokcydiozy?

  • duże zagęszczenie na m2 i wielkotowarowe fermy, na których znajdują się ptaki w różnym wieku produkcyjnym;
  • stres – obniża odporność ptaków;
  • ściółka – jeśli nie jest usuwana w trakcie cyklu, gromadzi oocysty wydalane z kałem;
  • nosiciele, szczególnie przy dużym zagęszczeniu ptaków;
  • krótkie przerwy między kolejnymi cyklami produkcyjnymi;
  • niewłaściwe warunki w indyczniku – zbyt duża wilgotność powietrza, ściółki (co lubi kokcydioza drobiu) oraz słaba wentylacja – sprzyjają chorobom, nie tylko kokcydiozie;
  • otwarte systemy pojenia – sprzyjają parowaniu wody i zamakaniu ściółki pod liniami, dlatego warto co jakiś czas wymienić system pojenia na taki, z którego indyki będą wylewały mniej wody;
  • zbyt wysoka temperatura, która przyczynia się do mniejszego pobierania pasz, co jednocześnie powoduje zmniejszenie pobrania kokcydiostatyku;
  • zarobaczenie ptaków nicieniami oraz inne choroby bakteryjne i wirusowe;
  • obsługa fermy przez ludzi – zła higiena.

Jeśli zniwelujemy lub ograniczmy te czynniki, zmniejszymy ryzyko rozprzestrzeniania się kokcydii.