Adaptacja odsadków do intensywnego tuczu

03 lipca 2024
-
4 minuty

Przystosowanie odsadków do intensywnego tuczu jest procesem złożonym, w wielu przypadkach stresującym dla zwierząt i wymagającym dla hodowców. Pierwsze 15 dni po odsadzeniu od matek ma kluczowe znaczenie dla cieląt. W tym czasie zwierzęta powinny mieć w pełni rozwiniętą odporność, aby sprostać nowym wyzwaniom. Z reguły na miejsce tuczu cielęta podróżują ciężarówką, później zaś będą musiały przystosować się do nowego rodzaju ściółki, poidła i paszy, a także zapomnieć okres karmienia mlekiem. Skoki stresu, które mogą mieć wówczas miejsce, wyzwalają u zwierzęcia kortyzol i kontrolują jego układ odpornościowy.

Status zdrowotny zwierząt

Podstawą jest jasne określenie statusu odporności cieląt, ustalenie, jakie szczepionki były zastosowane przed odsadzeniem oraz podjęcie działań ochronnych związanych z zespołem oddechowym: paragrypy-3 (PI3), syncytialnego wirusa układu oddechowego (RSV); Mannheimia, Pasteurella, jak również wirusową biegunką bydła (BVD). Szczególnie ważne jest, aby szczepienie odporności oddechowej nastąpiło co najmniej 15–20 dni przed odsadzeniem. Przy zakupie cieląt istotne są udokumentowane szczepienia na enterotoksemię.

 

Przygotowanie budynku tuczarni

Jednym z działań ograniczających wystąpienie chorób u zwierząt jest dezynfekcja budynku tuczarni. Myjka ciśnieniowa pozwala dokładnie umyć i zdezynfekować zarówno miejsca legowiskowe, jak i elementy konstrukcyjne wewnątrz budynku.

Warto podkreślić, że ściółka (najlepiej słoma), wiąże się z kosztami, ale jej wystarczająca ilość w miejscach legowiskowych, jest niezbędna dla zachowania dobrego stanu zdrowia cieląt i ich prawidłowego wzrostu, na którym hodowcom zależy.

Pierwsze dni w nowym budynku

Po dostawie cieląt do gospodarstwa należy zapewnić im wystarczającą ilość wody i paszy. Umieszczenie kilku dodatkowych mobilnych karmników może pomóc w łagodnej adaptacji zwierząt do nowych warunków. Myśląc o żywieniu, powinniśmy wybrać paszę wysokiej jakości – najlepszej dla nowej grupy cieląt wprowadzonych do tuczarni. Będzie to miało ogromne znaczenie dla osiągnięcia efektu buforowego przed ewentualną kwasicą w pierwszych dniach. Woda musi być czysta i dostarczana w wystarczającej ilości. Zalecamy pobierać i badać próbki wody co najmniej dwa razy w roku.

Moment wstawienia nowych cieląt do tuczarni jest odpowiedni do podjęcia decyzji dotyczących zwierząt wykazujących symptomy chorobowe. Te nie powinny trafić do stada ze względu na potencjalny rezerwuar chorób, przysparzających hodowcom dodatkowych problemów.

Pierwsze 15 dni będzie kluczowe - wstawione zwierzęta powinny prawidłowo jeść, dlatego należy uważnie obserwować wszystko, co dzieje się w nowych grupach. Bardzo ważne jest monitorowanie cieląt w celu wykrycia jakichkolwiek objawów chorobowych, zanim staną się one problemem dla całego stada. Należy mierzyć temperaturę zwierząt, których stan wzbudza nasze podejrzenia. Wczesne wykrycie wzrostu temperatury rektalnej (nim przekroczy ona 40°C), zwiększa szanse na skuteczne leczenie. Właściwa pielęgnacja cieląt obejmuje obserwację osowiałych zwierząt, nadmiernie łzawiących lub śliniących się, oraz tych z łagodnymi dusznościami, które mogą prowadzić do nieodwracalnych zmian w płucach i spowolnienia przyrostów.

Strategia tuczu

Konieczne jest jasne określenie strategii tuczu, mającej na celu maksymalne wykorzystanie paszy i osiągnięcie efektywności ekonomicznej. Energia i białko paszy powinny być dostosowane do tempa wzrostu, uwzględniając rasę, płeć i genotyp. Pierwsze fazy tuczu odpowiadają zazwyczaj większemu wzrostowi układu mięśniowo-szkieletowego, a ostatnie, zwiększonemu odkładaniu się tłuszczu. Intensywny tucz w systemie na sucho jest najbardziej optymalny ze względu na szybkie tempo wzrostu, krótki okres tuczu i wysoki zwrot z inwestycji. 

Cenne praktyki dla zachowania wysokiego dobrostanu zwierząt

  • Określ strategię przyjęcia cieląt i plan zdrowotny w oparciu o pochodzenie, rasę, stan zwierząt i warunki transportu.
  • W żywieniu odsadków używaj siana zamiast słomy, aby zminimalizować ryzyko problemów trawiennych.
  • Zapewnij odpowiednie warunki bytowe:
  1. minimum 5 metrów kwadratowych na cielę,
  2. długość koryta paszowego 0,75 m/zwierzę,
  3. dwa poidła na każde 20 cieląt. W czasie upałów zużycie wody może przekraczać 6 litrów/kg pobranej suchej masy pasz,
  4. grupuj jednorodne wagowo zwierzęta, nie więcej niż 20 sztuk,
  5. jasno określ strategię żywienia: rodzaj i ilość paszy,
  6. przez pierwsze 15 dni dokładnie obserwuj zwierzęta.

Żywienie opasów - co musisz wiedzieć?

Dowiedz się więcej o żywieniu opasów i naszych produktach dla bydła mięsnego!