ABC hodowli królików

12 maja 2020
-
2 minuty

Króliki to wymagające i wrażliwe zwierzęta, więc ich hodowla wymaga specjalistycznej wiedzy, właściwego przygotowania królikarni oraz zbilansowanego systemu żywienia. Przedstawiamy cenne informacje, czyli podręczne ABC hodowli królika.

ABC Królika

 

C jak ciąża

Ciąża u królików trwa 29-31 dni, a średnia wielkość miotu to 6-10 sztuk. Zdarzają się oczywiście większe mioty, liczące 14 młodych lub rekordowe, bliskie 20 sztuk, ale wbrew pozorom nie są to częste przypadki.

K jak królikarnia

Zapewnienie właściwych warunków zootechnicznych to istotny czynnik rentownej hodowli. W króliczarni należy zapewnić zwierzętom właściwą powierzchnię do rozwoju - 2 m3 to minimalna przestrzeń dla 1 króliczej matki lub 8 królików tuczowych. Króliki wymagają suchego podłoża, zwłaszcza przy chowie ściółkowym, co łatwiej zapewnić przy zastosowaniu klatek z drucianą podłogą. Optymalna temperatura w królikarni to ok. 18°C. Minimalna temperatura nie powinna spadać poniżej 10°C, a maksymalna nie przekraczać 25°C. Bardzo ważne jest, by wahania temperatury nie były większe niż 6°C.    

P jak profilaktyka

Żywienie i zootechnika powinny wspierać profilaktykę zdrowotną zwierząt, ponieważ króliki są dość podatne na różne choroby, w tym:

  • wirusowe: myksomatozę i wirusową krwotoczną chorobę królików,
  • bakteryjne: pasterelozę,
  • pasożytnicze: kokcydiozę, świerzb, grzybicę.

Nową jednostką chorobową u królików jest ERE (enteropatia śluzowata), czyli zespół jelitowy lub potocznie - choroba grubych brzuchów. To schorzenie stwarzające najwięcej problemów w okresie odsadzania, a jego śmiertelność wynosi nawet 30%. Jedynym skutecznym sposobem profilaktyki ERE jest dawkowanie żywienia, co uniemożliwia dłuższe zaleganie treści pokarmowej w jelitach.

R jak rasy

W hodowli przydomowej popularnością cieszą się rasy:

  • o użytkowości mięsno-futerkowej: Nowozelandzki Biały, Termondzki Biały, Kalifornijski Biały,
  • o przeważającej użytkowości futerkowej: Czerwone Nowozelandzkie, Francuskie Srebrzyste,
  • typowo mięsne: Szynszyl Wielki, Olbrzym Srokacz, Belgijski Olbrzym.

Rasy mięsne osiągają wagę ok. 2,8-3,0 kg nawet w 80 dni!

S jak stado

W hodowli przydomowej zakłada się 1 samca na 5-8 samic, choć w praktyce uzależnione jest to od zdolności reprodukcyjnych samca. Na dużych fermach praktykowana jest sztuczna inseminacja samic, co pozwala dobrać właściwe geny do założonego typu hodowli.

W jak wyzwania

Króliki są bardzo wrażliwe na skoki temperatury, występujące w przypadku gorących dni i zimnych nocy. Przy dużym zagęszczeniu zwierząt, co często zdarza się na dużych fermach konieczne jest zapewnienie wymuszonej cyrkulacji powietrza.  

Ż jak żywienie

Okres tuczu królika trwa ok. 11-12 tygodni, licząc od wykotu. Zwierzęta osiągają wówczas wagę ok. 3 kg. W przypadku ras cięższych tucz jest odpowiednio wydłużony. Średnie zużycie paszy przy żywieniu opartym wyłącznie na granulacie wynosi ok. 2,8-2,9 kg na 1 kg przyrostu. 

Polecamy hodowlę z profesjonalnymi paszami De Heus:

  • Rabbit Progress Max – pasza dla królików w okresie tuczu,

  • Rabbit Porgress Finish – pasza dla królików typu FINISZER,

  • Rabbit Lacto Standard – pasza dla królików reprodukcyjnych bez kokcydiostatyku,

  • Rabbit Lacto Extra – pasza dla królików reprodukcyjnych z dodatkiem kokcydiostatyku.

Więcej o linii produktów dla królików od De Heus