Zapewniamy ciągłość produkcji i dostaw

18 marca 2020
-
3 minuty

Jakość i bezpieczeństwo produkcji, a co za tym idzie – troska o gospodarstwa naszych hodowców to nasz niezmienny priorytet. W De Heus od zawsze stosujemy środki bioasekuracji adekwatne do panujących warunków. 

Działania, jakie podejmujemy mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia naszych pracowników, klientów, partnerów biznesowych i ich rodzin. Ze względu na złożoną sytuację epidemiologiczną w kraju wprowadziliśmy pewne zmiany w organizacji naszej pracy, zachowując przy tym dotychczasowy poziom produkcji i proces dostaw pasz.

Tym samym, od dnia 16 marca 2020 r.:

  • większość pracowników administracyjnych pracuje w trybie zdalnym,
  • obowiązuje zakaz odbywania podróży służbowych i przemieszczania się pracowników pomiędzy naszymi lokalizacjami w kraju,
  • obowiązuje zakaz wstępu na teren biur i fabryk De Heus dla osób niebędących naszymi pracownikami,
  • doradcy żywieniowi i pozostali pracownicy działu sprzedaży De Heus nie mogą odbywać wizyt terenowych u hodowców i dystrybutorów, jednak dzięki możliwości korzystania z metod zdalnej komunikacji pozostają do stałej dyspozycji.

 

Jednocześnie wytwórnie pasz De Heus pracują a dostawy pasz odbywają się bez zmian, z zachowaniem wszelkich zasad bioasekuracyjnych. Doradcy pozostają w stałym kontakcie z obsługiwanymi klientami, służąc im swoim wsparciem, wiedzą i doświadczeniem. Konsultacje odbywają się drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem aplikacji i komunikatorów, a możliwość przekazywania zdjęć i filmów z gospodarstw pozwala na efektywne doradztwo na odległość.

Dalsza walka z epidemią wymaga podjęcia zdecydowanych działań przez nas wszystkich. Zachęcamy do zapoznania się z krótkim zestawieniem podstawowych zasad bioasekuracji: Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Pozostańmy w kontakcie!