Wytwórnie De Heus z certyfikatem Polskiej Izby Mleka

08 czerwca 2020
-
3 minuty

Wytwórnie pasz w Łęczycy, Łomży i Grodzisku Wielkopolskim przeszły zewnętrze audyty na poziomie bardzo dobrym i otrzymały potwierdzenie, że spełniają wymagania standardu Polskiej Izby Mleka „bez GMO”.

Certyfikat PIM „bez GMO” dotyczy produkcji:

- mieszanek paszowych mineralno-witaminowych dla bydła, produkowanych w wytwórni w Łęczycy,

- mieszanek paszowych dla bydła produkowanych w wytwórniach pasz w Łomży i Grodzisku Wielkopolskim.


„bez GMO” to pierwszy branżowy standard produkcji bez GMO w Polsce. Został opracowany przez Polską Izbę Mleka jako Standard Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności dotyczący kontroli nad produkcją i przerobem mleka wytwarzanego przez krowy żywione paszami niemodyfikowanymi genetycznie.

Obejmuje w swoim zakresie wszystkie ogniwa łańcucha produkcji mleka:

- zakłady mleczarskie,

- gospodarstwa rolnicze,

- firmy produkcyjne, handlowe i transportowe z sektora pasz, mieszanek i dodatków paszowych,

- firmy handlowe i transportowe z sektora produktów mleczarskich.  

To wiarygodny certyfikat, rozpoznawany i ceniony przez konsumentów, potwierdzający produkcję wolną od GMO zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.


Poznaj certyfikaty De Heus