Współpraca w walce z ptasią grypą

31 stycznia 2020
-
3 minuty

Do dziś odnotowano w Polsce 16 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8, zlokalizowanych w województwie dolnośląskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. By zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa ptasiej grypy konieczne jest uszczelnienie działań bioasekuracyjnych i zawiązanie pełnej współpracy między wszystkimi dostawcami i odbiorcami, jako uczestnikami łańcucha w sektorze drobiowym.

Ogromne znaczenie w procesie bioasekuracji ma przede wszystkim dezynfekcja i stosowanie środków ochrony indywidualnej przez kierowców. Kierowcy De Heus są zobowiązani do używania jednorazowej odzieży ochronnej – ochraniaczy na buty, rękawic oraz kombinezonu, przeznaczonych do użytku wyłącznie w obrębie jednej fermy, niezależnie od jej lokalizacji.

Wymagane jest jednak, by zużyta jednorazowa odzież ochronna była pozostawiana przez kierowcę na fermie przed jego wyjazdem. Tylko w ten sposób ewentualne zanieczyszczenia nie będą przenosić się poza fermę w procesie transportu, a ciągłość ochrony zostanie zachowana.

Podjęte przez De Heus działania bioasekuracyjne obejmują teren całego kraju i wykraczają poza standardowe procedury, by zapewnić naszym klientom bezpieczne i komfortowe warunki prowadzenia hodowli. Szczególne procedury bezpieczeństwa, jakie bezwzględnie i do odwołania obowiązują we wszystkich zakładach produkcyjnych De Heus w Polsce, obejmują w szczególności:

  • dokonywanie dezynfekcji paszowozów dostarczających pasze dla drobiu oraz bezwzględne stosowanie środków ochrony indywidulanej przez kierowców, każdorazowo przy wjeździe i wyjeździe z fermy,

  • stosowanie mat lub wanien dezynfekujących we wszystkich ciągach komunikacyjnych w wytwórniach pasz,

  • poddanie paszowozów powracających po transportach pasz na tereny objęte występowaniem ptasiej grypy (obszary zapowietrzone i zagrożone) myciu i zewnętrznej dezynfekcji w przystosowanej do tego myjni,

  • zakaz wizyt pracowników De Heus w gospodarstwach, w których wykryto ogniska ptasiej grypy.

Zachęcamy do ponownego zapoznania się z zaleceniami Głównego Lekarza Weterynarii (link) oraz do bieżącego śledzenia komunikatów pojawiających się na oficjalnym portalu Głównego Inspektoratu Weterynarii (link). Bieżący komunikat De Heus jest dostępny tutaj