Współpraca w walce z ptasią grypą

31 stycznia 2020

Do dziś odnotowano w Polsce 16 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8, zlokalizowanych w województwie dolnośląskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. By zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa ptasiej grypy konieczne jest uszczelnienie działań bioasekuracyjnych i zawiązanie pełnej współpracy między wszystkimi dostawcami i odbiorcami, jako uczestnikami łańcucha w sektorze drobiowym.

Ogromne znaczenie w procesie bioasekuracji ma przede wszystkim dezynfekcja i stosowanie środków ochrony indywidualnej przez kierowców. Kierowcy De Heus są zobowiązani do używania jednorazowej odzieży ochronnej – ochraniaczy na buty, rękawic oraz kombinezonu, przeznaczonych do użytku wyłącznie w obrębie jednej fermy, niezależnie od jej lokalizacji.

Wymagane jest jednak, by zużyta jednorazowa odzież ochronna była pozostawiana przez kierowcę na fermie przed jego wyjazdem. Tylko w ten sposób ewentualne zanieczyszczenia nie będą przenosić się poza fermę w procesie transportu, a ciągłość ochrony zostanie zachowana.

Podjęte przez De Heus działania bioasekuracyjne obejmują teren całego kraju i wykraczają poza standardowe procedury, by zapewnić naszym klientom bezpieczne i komfortowe warunki prowadzenia hodowli. Szczególne procedury bezpieczeństwa, jakie bezwzględnie i do odwołania obowiązują we wszystkich zakładach produkcyjnych De Heus w Polsce, obejmują w szczególności:

  • dokonywanie dezynfekcji paszowozów dostarczających pasze dla drobiu oraz bezwzględne stosowanie środków ochrony indywidulanej przez kierowców, każdorazowo przy wjeździe i wyjeździe z fermy,

  • stosowanie mat lub wanien dezynfekujących we wszystkich ciągach komunikacyjnych w wytwórniach pasz,

  • poddanie paszowozów powracających po transportach pasz na tereny objęte występowaniem ptasiej grypy (obszary zapowietrzone i zagrożone) myciu i zewnętrznej dezynfekcji w przystosowanej do tego myjni,

  • zakaz wizyt pracowników De Heus w gospodarstwach, w których wykryto ogniska ptasiej grypy.

Zachęcamy do ponownego zapoznania się z zaleceniami Głównego Lekarza Weterynarii (link) oraz do bieżącego śledzenia komunikatów pojawiających się na oficjalnym portalu Głównego Inspektoratu Weterynarii (link). Bieżący komunikat De Heus jest dostępny tutaj

Nasza droga do zrównoważonego rozwoju

Środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny to trzy filary, na których opiera się nasz zrównoważony rozwój. Poznaj je dzięki raportowi ESG za 2022 rok!

Raport Wizja, za którą podążamy