Wsparcie w pomiarach hałasu w obiektach inwentarskich

22 października 2018
-
3 minuty

11.10.2018 r. nowo utworzone Laboratorium Badawcze Agra-Matic, powstałe w firmie De Heus zostało wpisane na listę akredytowanych podmiotów Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie wykonywania pomiarów hałasu środowiskowego. Pomiary hałasu wykonywane przez laboratorium będą respektowane przez wszystkie organy kontrolne.

- Za nami szereg specjalistycznych szkoleń oraz audytów, dzięki którym nasze pomiary są akredytowane przez prestiżową instytucję PCA. To dla nas ważne osiągnięcie, które umacnia zaufanie klientów do wyników badań, usług oraz naszych specjalistów  — cieszy się Łukasz Nowak, kierownik Agra-Matic, działu rozwoju agrobiznesu De Heus. 

Akredytacja PCA potwierdza wysoką jakość usług świadczonych w zakresie pomiarów oraz kompetencje personelu Laboratorium Badawczego Agra-Matic. Stoją za nią wyśrubowane wymogi, pozwalające przeprowadzić wiarygodną i precyzyjną analizę wyników w obszarach związanych m.in. z ochroną środowiska. Dodatkowym atutem, przemawiającym za jego posiadaniem jest fakt, że część urzędów uznaje za wiarygodne wyłącznie te pomiary, które zostały wykonane akredytowaną metodą przez jednostki sygnowane certyfikatem PCA.


Zlecanie pomiarów podmiotom zewnętrznym, posiadającym akredytację PCA, gwarantuje ich uznanie przez urzędy. To duże ułatwienie szczególnie dla tych hodowców, którzy podlegają pozwoleniom zintegrowanym. Samodzielne zmierzenie hałasu przez hodowcę, nawet jeśli posiada akredytację, może zostać odrzucone i uznane za niewiarygodne przez urząd.

Pomiary hałasu są wymagane w związku z eksploatacją instalacji do chowu i hodowli drobiu lub świń o obsadzie większej niż 40 000 stanowisk dla drobiu, 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

- Osoby, podlegające pozwoleniom zintegrowanym są zobowiązane do wykonywania pomiaru hałasu od instalacji z częstotliwością raz na dwa lata. Laboratorium Badawcze Agra-Matic wspiera hodowców, ułatwiając im przejście przez mozolny proces  — komentuje Klaudia Budziarek, kierownik Laboratorium Badawczego Agra-Matic.


Z akredytowanej usługi hodowcy mogą już korzystać. Metoda bezpośrednich pomiarów hałasu jest wykonywana zgodnie z załącznikiem 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Poza akredytowaną metodyką Laboratorium oferuje także pomiary metodą pomiaru pośredniego, która stosowana jest, gdy różnica pomiędzy tłem akustycznym a poziomem hałasu emitowanym z terenu zakładu jest mniejsza niż 3 dB.

- Naszym celem jest wspieranie hodowców w udoskonalaniu ich biznesu. Pomagamy nie tylko przy pomiarach hałasu, ale  również na wcześniejszych etapach inwestycyjnych, takich jak przygotowanie dokumentacji dla potrzeb realizacji inwestycji, czy przygotowanie projektów budowlanych obiektów inwentarskich. Oferujemy także pomoc podczas eksploatacji instalacji. Wśród tzw. obsługi środowiskowej realizowane są wszystkie obowiązki wynikające z przepisów ochrony środowiska, np. dokładnie sprawozdań zbiorczych zestawień o odpadach, naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska  — dodaje Klaudia Budziarek.