W trosce o bezpieczeństwo pracy, produkcji i dostaw

23 października 2020
-
3 minuty

Środki bioasekuracji, jakie stosujemy w De Heus są zawsze adekwatne do panujących warunków, a także zgodne z odgórnymi zaleceniami i wytycznymi. Niezależnie od okoliczności, naszym niezmiennym priorytetem jest zapewnienie najwyższej jakości i bezpieczeństwa produkcji oraz dostaw, w trosce o gospodarstwa naszych hodowców.

Działania, które podejmujemy zmierzają do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia naszych pracowników, klientów, partnerów biznesowych i ich rodzin. Wraz z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w Polsce, wprowadziliśmy kolejne zmiany w organizacji i trybie naszej pracy, zachowując jednocześnie dotychczasowy poziom produkcji i utrzymując ciągłość procesu dostaw.

Obecnie w De Heus:

  • większość pracowników administracyjnych pracuje w trybie zdalnym,
  • praca w biurze jest dopuszczona warunkowo, wyłącznie do niezbędnych i koniecznych przypadków, po ustaleniu z przełożonym i zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa (utrzymywanie dystansu i używanie środków ochrony osobistej, w trybie rotacyjnym),
  • obowiązuje zakaz odbywania podróży służbowych i przemieszczania się pracowników pomiędzy naszymi lokalizacjami w kraju,
  • obowiązuje zakaz wstępu na teren biur i fabryk De Heus dla osób niebędących naszymi pracownikami oraz ograniczenie możliwości kontaktu osób pracujących w biurach z pracownikami produkcji,
  • wizyty terenowe u hodowców mogą się odbywać w uzasadnionych, koniecznych przypadkach, pod warunkiem, że uczestnicy spotkania nie wykazują objawów infekcji a podczas wizyty zachowane zostaną wszelkie środki ostrożności, 
  • doradcy żywieniowi i pozostali pracownicy działu sprzedaży De Heus pozostają do stałej dyspozycji swoich klientów dzięki możliwości korzystania z metod zdalnej komunikacji,
  • w celu zminimalizowania kontaktu hodowców z kierowcami, już w maju zrezygnowaliśmy z papierowej wersji dokumentów WZ, zastępując je formą elektroniczną (więcej informacji: tutaj
  • wszystkie wytwórnie i biura zostały wyposażone w niezbędne środki ochrony osobistej oraz lampy UV do dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych,
  • powołane sztaby kryzysowe na bieżąco, lokalnie i centralnie monitorują sytuację, a sprawozdania z ich działań są cyklicznie przedstawiane pracownikom przez członków Zarządu De Heus podczas internetowych konferencji.

Wytwórnie pasz pracują w trybie zapewniającym bezpieczeństwo i ciągłość produkcji, a dostawy pasz odbywają się bez zmian i z zachowaniem wszelkich zasad bioasekuracji. Nasi hodowcy i dystrybutorzy mogą liczyć na stałe wsparcie ze strony doradców, którzy służą swoim wsparciem, wiedzą i doświadczeniem. Ze względu na znaczne ograniczenia w odbywaniu wizyt, konsultacje odbywają się wszelkimi dostępnymi metodami pracy zdalnej – drogą telefoniczną, mailową, za pośrednictwem aplikacji i komunikatorów oraz mediów społecznościowych. Możliwość obustronnej wymiany zdjęć i filmów sprawia, że jesteśmy przygotowani na efektywne doradztwo na odległość.

 

Walka z pandemią to nasz wspólny cel, który wymaga podjęcia zdecydowanych i systematycznych kroków przez każdego z nas. Zachęcamy do zapoznania się z zestawem podstawowych zadad bioasekuracji:

Niezależnie od warunków, możecie na nas liczyć! Pozostańmy w kontakcie!