Ubezpieczenie indyków od skutków wystąpienia salmonelli

21 listopada 2021
-
3-minuty

Salmonella to poważny problem, występujący na każdym etapie produkcji drobiu. Aby zabezpieczyć się przed poważnymi szkodami finansowymi, jakie powoduje salmonella, De Heus oferuje swoim klientom wsparcie w postaci możliwości zawarcia ubezpieczenia od konsekwencji wystąpienia salmonelli w hodowli na bardzo preferencyjnych warunkach. Ofertę ubezpieczeniową dedykujemy hodowcom brojlerów i indyków.

Tylko dla klientów De Heus

Tylko przestrzeganie zasad bioasekuracji oraz kontrola badań mikrobiologicznych mogą wspomóc walkę z salmonellą, której pojawienie się wiąże się z wielkimi stratami ekonomicznymi w produkcji.

Aby dodatkowo zabezpieczyć się przed poważnymi szkodami finansowymi, jakie powoduje salmonella, De Heus wynegocjował dla swoich klientów bardzo dobre warunki ubezpieczenia indyków od konsekwencji pojawienia się salmonelli. Do tej pory ubezpieczenie dostępne było tylko dla hodowców brojlerów. 

 

Już prawie tysiąc hodowców brojlerów ubezpieczyło swoje stada od konsekwencji pojawienia się salmonelli. Od listopada ubezpieczyć mogą się także hodowcy indyków.

Ubezpieczenie drobiu od skutków wystąpienia salmonelli (zabezpieczenie przed poniesieniem strat wynikających z niższych cen żywca) obejmuje:

  • Salmonellozę drobiu;
  • przerwy w dopływie prądu, w tym niewłączenie się agregatu prądotwórczego z powodu jego uszkodzenia w wyniku zdarzeń losowych;
  • awarię urządzeń wentylacji mechanicznej lub grzewczych – zamontowanych w obiekcie fermo­wej hodowli drobiu;

Ubezpieczenie dostępne jest tylko dla hodowców i producentów brojlerów oraz indyków, współpracujących z De Heus!

De Heus tylko i wyłącznie pośredniczy w zawieraniu ubezpieczenia.

 

W De Heus robimy więcej niż pasze

Uzyskanie pełnowartościowego, zdrowego i smacznego mięsa wymaga zapewnienia zwierzętom właściwych warunków zootechnicznych, bioasekuracji oraz starannie dobranych rozwiązań żywieniowych. To nasza – firmy De Heus oraz Państwa – hodowców - wspólna odpowiedzialność, by dbać o jakość i bezpieczeństwo produktów, z których wytwarzany jest produkt końcowy.

Dlatego firma De Heus realizuje projekt Salmonella Free, w ramach którego m.in. oferujemy hodowcom polisę ubezpieczeniową na preferencyjnych warunkach, a już wkrótce startujemy z działaniami, których celem jest bezpieczeństwo i wolność od salmonelli na każdym etapie produkcji, a więc docelowo w produkcie finalnym spożywanym przez konsumentów.