Szkolenie dla hodowców brojlerów

17 lutego 2016

16 lutego w Lućmierzu odbyło się spotkanie szkoleniowe dla producentów brojlerów z centralnej Polski. Podczas szkolenia zaprezentowano trzy prelekcje. 

Marcin Szukalski (specjalista ds. drobiu De Heus) omówił rolę całego ziarna pszenicy w paszach Pszenica Mix.

"Dzięki zastosowaniu pasz z całym ziarnem pszenicy, jakość ściółki ulega znaczącej poprawie, w efekcie czego poprawia się zdrowotność łap, znacząco spada ilość stosowanej profilaktyki weterynaryjnej." - mówił Marcin Szukalski.  

Paweł Brodowicz (specjalista ds. drobiu De Heus) wyjaśnił rolę wody jako czynnika limitującego wzrost ptaków, a lek. wet. Przemysław Skowroński przybliżył temat profilaktyki swoistej w stadach brojlerów kurzych.
 

Nasza droga do zrównoważonego rozwoju

Środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny to trzy filary, na których opiera się nasz zrównoważony rozwój. Poznaj je dzięki raportowi ESG za 2022 rok!

Raport Wizja, za którą podążamy