Szkolenie dla hodowców brojlerów

17 lutego 2016
-
2 minuty

16 lutego w Lućmierzu odbyło się spotkanie szkoleniowe dla producentów brojlerów z centralnej Polski. Podczas szkolenia zaprezentowano trzy prelekcje. 

Marcin Szukalski (specjalista ds. drobiu De Heus) omówił rolę całego ziarna pszenicy w paszach Pszenica Mix.

"Dzięki zastosowaniu pasz z całym ziarnem pszenicy, jakość ściółki ulega znaczącej poprawie, w efekcie czego poprawia się zdrowotność łap, znacząco spada ilość stosowanej profilaktyki weterynaryjnej." - mówił Marcin Szukalski.  

Paweł Brodowicz (specjalista ds. drobiu De Heus) wyjaśnił rolę wody jako czynnika limitującego wzrost ptaków, a lek. wet. Przemysław Skowroński przybliżył temat profilaktyki swoistej w stadach brojlerów kurzych.