Seminarium hodowców trzody chlewnej

01 czerwca 2015
-
3 minuty

Poprawa produkcyjności loch to główny temat seminarium hodowców trzody chlewnej, jakie odbyło się 28. maja na zamku w Gniewie. Kilkudziesięciu największych hodowców loch z północnej części Polski wysłuchało wykładów, dotyczących efektywnego zarządzania stadem podstawowym loch, optymalizacji wyników technicznych w odchowie prosiąt, zakaźnych i niezakaźnych przyczynach problemów u loch oraz wpływu laktacji i odchowu prosiąt na parametry tuczu. 

Celem wykładów była wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu hodowli trzody chlewnej, podkreślenie znaczenia dbałości o lochy i prosięta oraz przedstawienie przydatnych porad, których zastosowanie wpłynie na poprawę wyników produkcyjnych.


 


 


Długa i owocna produktywność

„Musimy być pewni, ze loszki, które wprowadzamy zapewnią nam długą i owocną produkcyjność przy zachowaniu ich dobrego zdrowia i uzyskaniu bardzo dobrych, satysfakcjonujących wyników. Aby osiągnąć ten cel musimy zadbać o dobrze rozwinięte nogi i zdrowe racicy. Powinniśmy zachować również optymalną kondycję podczas pierwszej inseminacji, dobrą zdrowotność i dobry rozwój przewodu pokarmowego, który powinien być przygotowany na pobranie dużej ilości paszy w momencie laktacji. Zwierzęta muszą być także socjalne - dobrze zachowywać się w wypadku kontaktów z innymi osobnikami zwierząt swojego gatunku jak i ludzi -  stwierdza jeden z prelegentów Christian Nijland, De Heus Holandia.

Maciej Bendlewski, kierownik produktu ds. trzody chlewnej De Heus podczas swojej prezentacji podkreślał rolę wody w diecie świń. Woda jest bowiem fundamentalnym i najtańszym składnikiem żywienia.


 


 


 


„Lochy – i te prośne i karmiące - muszą mieć zawsze dostęp do wody. Minimalny przepływ wody w smoczkach powinien kształtować się na poziomie 2 l na minutę. Do 2-3 dni po porodzie powinno się podawać dodatkową wodę, której celem jest zachęcenie lochy do picia. Bez odpowiedniej konsumpcji wody nie będzie właściwej ilości produkowanego mleka.”


 


 


 


Misja programu

Mleczność swoich loch można w sposób bardzo szybki i łatwy sprawdzić za pomocą innowacyjnego programu Milk Scan. Doradcy żywieniowi De Heus jako jedyni dokonują bezpłatnego badania oceny wymienia.
Misją programu jest wzrost efektywności produkcji poprzez ocenę potencjału produkcyjnego loch, który bezpośrednio przekłada się na wagę i zdrowie odchowywanych prosiąt. Specjaliści De Heus oceniają wymię, sprawdzają czy dana locha produkuje wystarczającą ilość mleka, ważą prosięta w pierwszym tygodniu życia (po tygodniu od urodzenia prosięta powinny podwoić wagę) oraz analizują osiągnięte przyrosty.