Rozwiązanie konkursu na pracę dyplomową

19 grudnia 2016
-
2 minuty

Koniec roku sprzyja podsumowaniom, dlatego w grudniu firma De Heus, aktywnie współpracująca z uczelniami, spotkała się z ich przedstawicielami i studentami, aby podsumować kolejny rok współpracy. Podczas spotkań nagrodzono także zwycięzców konkursu na najlepszą pracę dyplomową.

Spotkania odbyły się na uczelniach w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. Z początkiem roku 2017 podobne zostaną również zorganizowane w Bydgoszczy i w Olsztynie.

Podczas nich wspominano tegoroczne inicjatywy, czyli: Dni z De Heus oraz Dni Rekrutacyjne na uczelniach, Dni Otwarte w lokalizacjach De Heus, Targi Pracy, praktyki i staże oraz… V edycję konkursu na pracę dyplomową!

V edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową w zakresie chowu/hodowli zwierząt

W tegorocznej edycji konkursu największym zainteresowaniem cieszył się sektor bydła oraz drobiu. Komisja miała trudne zadanie do wykonania, ponieważ poziom prac był bardzo wysoki, a tematyka mocno zróżnicowana (prace dotyczyły nie tylko żywienia, ale również chowu i hodowli). Po długiej debacie z wykorzystaniem silnych argumentów zdecydowano się przyznać dwa wyróżnienia oraz nagrodę główną. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali od upominki, a laureaci – oprócz nagród rzeczowych – także zaproszenie do udziału w rekrutacji na płatny staż w wybranym dziale sprzedaży De Heus.

Zwycięzcy

  • Nagroda główna: Aneta Lewandowska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; praca pt. Zależności między pH płynu żwacza krów mlecznych a zawartością mocznika we krwi i w mleku;
  • Wyróżnienie:  Oksana Pulkowska z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie; praca pt. Poziom hormonów tarczycy u krów z torbielowatością jajników;
  • Wyróżnienie: Marta Kubiś z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; praca pt. Zastosowanie fitazy i proteazy w mieszankach z udziałem łubinu żółtego w badaniach na kurach nieśnych.
Zwycięzcom gratulujemy, a pozostałym osobom, zgłaszającym prace serdecznie dziękujemy!