Royal De Heus umacnia swoją pozycję w Hiszpanii dzięki przejęciu Evialis Galicia

02 grudnia 2019

29 listopada 2019 r. została zawarta umowa, na mocy której De Heus przejął od firmy Archer Daniels Midland wytwórnię pasz Evialis Galicia. Evialis Galicia z wolumenem produkcji przekraczającym 50 000 ton mieszanki paszowej na rok to wiodący producent w północnej Hiszpanii. Transakcja jest zgodna ze strategią wzmacniania pozycji De Heus na iberyjskim rynku paszowym. 

Historia Evialis Galicia sięga 1974 r., kiedy w miejscowości Sada (niedaleko A Coruña) lokalni hodowcy trzody założyli wytwórnię paszy dla własnych loch. Od tej pory asortyment produkcyjny wytwórni systematycznie się poszerzał, a obecnie firma specjalizuje się w produkcji pasz dla bydła mlecznego i królików.

Evialis Galicia i De Heus łączy spójny profil działalności i strategia rynkowa. Obie firmy koncentrują się na otwartym rynku paszowym, gdzie kierują swoje produkty w drodze sprzedaży bezpośredniej oraz poprzez sieć dilerską. Aby dostosować standardy produkcji do wymogów De Heus, uruchomiony zostanie program inwestycyjny, którego rezultatem będą optymalizacje i usprawnienia procesu produkcyjnego.

„Jesteśmy zadowoleni z tego przejęcia. Podkreśla naszą ambicję dalszego umacniania naszej pozycji rynkowej w Hiszpanii. Ten nowy plan pozwali nam ulepszyć nasze usługi logistyczne dla klientów w tym regionie”, powiedział Jean François Honoré, dyrektor generalny De Heus Iberia.

 

Nasza droga do zrównoważonego rozwoju

Środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny to trzy filary, na których opiera się nasz zrównoważony rozwój. Poznaj je dzięki raportowi ESG za 2022 rok!

Raport Wizja, za którą podążamy