Promocja na preparaty mlekozastępcze

05 lipca 2021
-
1 minuta

Akcja promocyjna obejmująca koncentraty dla trzody chlewnej z oferty marki obowiązuje od 5 lipca do 8 sierpnia, z terminem realizacji do 31 sierpnia 2021 r.

Szczegółowe zasady promocji określa regulamin:

Promocja koncentratowa dla klientów marki De Heus.pdf