Prawie tysiąc gęsich piskląt rozdane

07 maja 2015
-
2 minuty

Ponad 700 piskląt gęsich wraz z paszą Zielona Zagroda dla drobiu wodnego trafiło pod koniec kwietnia do gospodarstw przyzagrodowych i agroturystycznych oraz członkiń kół gospodyń wiejskich z Gminy Mieścisko.

 

Celem przedsięwzięcia było przywrócenie tradycji przyzagrodowego chowu polskiej gęsi, indyków i kur zielononóżek oraz promowanie walorów smakowych i wartości zdrowotnych oraz odżywczych gęsiny.


 


  

 

Wydarzenie zainicjował Wójt Gminy Mieścisko – Andrzej Banaszyński. Partnerem została firma De Heus, która wsparła obdarowanych pisklętami swoją paszą, opartą na profilu białka idealnego (białko to poprawia parametry produkcyjne, takie jak: masa ciała ptaków, nieśność i masa jaj).