Kolejne zmiany dla hodowców trzody chlewnej

28 września 2021
-
2 minuty

Już 1 listopada 2021 r. wchodzą w życie nowe przepisy prawne, których celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się ASF oraz ustanowienie specjalnych środków kontroli. Skierowane są do hodowców trzody chlewnej znajdujących się w strefach ASF, nakładając na właścicieli gospodarstw szereg wymagań, m.in. przygotowanie planu bezpieczeństwa biologicznego.

Plan bezpieczeństwa biologicznego

Nowe restrykcje prawne obowiazują na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021 r.). Dotyczą gospodarstw, które transportują świnie, materiał biologiczny, produkty pochodzenia zwierzęcego (świeże mięso i produkty mięsne), produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego pochodzące od lub z świń z obszaru objętego ograniczeniami I, II, III (dot. poziomu ryzyka w odniesieniu do ASF) poza te obszary.

Jakie wymagania należy spełnić?

Hodowcy powinni m.in.  

  • wykonać i wdrożyć „Plan bezpieczeństwa biologicznego”
  • ogrodzić teren oraz prowadzić rejestr wejść/wjazdów i wyjść/wyjazdów
  • oddzielić strefę czystą i brudną poprzez śluzę sanitarną (zmiana odzieży i dezynfekcja)
  • odpowiednio izolować zwierzęta wprowadzane do gospodarstwa
  • opracować procedury czyszczenia i dezynfekcji
  • ustalić zasady dot. przemieszczania się ludzi, zwierząt, urządzeń i sprzętu wewnątrz gospodarstwa, a także postępowania ze zwierzętami padłymi
  • wdrożyć procedury dot. przestrzegania zasad bioasekuracji
  • opracować zasady zapewnienia żywności dla pracowników
  • wprowadzić program szkolenia dla pracowników

Powyższe zmiany zaostrzają wymagania bioasekuracyjnie, a ich wdrożenie realnie zwiększy bezpieczeństwo produkcji i ograniczy rozprzestrzenianie się chorób. Pozwoli także hodowcom, znajdującym się w strefach ASF, na dalszą sprzedaż produktów.

Do 31 października 2021 r. powiatowy lekarz weterynarii zatwierdza „Plany bezpieczeństwa biologicznego” gospodarstw, w których pracuje minimum jedna osoba z zewnątrz. Do końca roku kontroluje posiadanie “Planu bezpieczeństwa biologicznego” przez podmioty niezatrudniające dodatkowych pracowników.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie PIW, m.in. w wytycznych do nowego rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 0221/605 z dnia 7 maja 2021r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (krir.pl)