Odwiedziny studentów SGGW

02 maja 2016
-
3 minuty

29 kwietnia studenci z kół naukowych SGGW w Warszawie odwiedzili firmę De Heus podczas dnia otwartego. Przygotowany program obejmował poznanie firmy i zwiedzanie wytwórni w Łęczycy.

W programie znalazły się wystąpienia osób z różnych działów firmy, tak aby jak najpełniej przedstawić specyfikę pracy w De Heus. Podobnie jak podczas Dni z De Heus na uczelniach, goście mieli okazję posłuchać o pracy doradcy terenowego (na przykładzie pracy w dziale bydła) oraz o ofercie firmy dla pracownika i możliwościach współpracy. Nowością było spotkanie z kierownikiem produktu oraz poznanie charakteru pracy na tym stanowisku, a także zorganizowanie wykładu żywieniowego z zakresu płynnego żywienia w hodowli trzody chlewnej.

Aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić spotkanie, zaproszono również przedstawiciela działu marketingu. Opowiedział on o inicjatywach firmy skierowanych do hodowców, których celem jest wspólna nauka i wymiana doświadczeń. Przy tej okazji zaprezentowano studentom Portal Wiedzy (www.wiedza.deheus.pl), na którym można znaleźć informacje przydatne nie tylko w prowadzeniu hodowli, ale również w przygotowaniach do zbliżających się egzaminów na studiach. Atrakcją dnia było zwiedzanie wytwórni pasz i wytwórni premiksów.

Tyle wrażeń jednego dnia spowodowało, że zainteresowanie gości zamiast zmaleć, jeszcze się nasiliło! Dlatego już teraz przedstawiciele De Heus z działu HR intensywnie pracują nad naszymi przyszłorocznymi inicjatywami dla uczelni o profilu rolniczym.