Konkurs na pracę dyplomową

26 maja 2017

Drodzy studenci i absolwenci kierunków przyrodniczych, zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową z zakresu chowu i/lub hodowli drobiu, bydła lub trzody chlewnej.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  • Etap I polega na zgłaszaniu (do 15.11.2017 r.) streszczeń prac dyplomowych na adres e-mail: konkurs@deheus.com
  • Etap II polega na przysłaniu (do 31.12.2017 r.) prac dyplomowych przez Uczestników, których Streszczenia prac zostały zakwalifikowane do dalszego udziału w konkursie. O zakwalifikowaniu do II etapu konkursu Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, na adres e-mail z którego nastąpiło zgłoszenie w I etapie konkursu.
Rozstrzygnięcie II etapu konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 30.01.2018 r.

Nagrodą główną jest tablet oraz staż w wybranym dziale sprzedaży (bydło/drób/trzoda chlewna). 

Nasza droga do zrównoważonego rozwoju

Środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny to trzy filary, na których opiera się nasz zrównoważony rozwój. Poznaj je dzięki raportowi ESG za 2022 rok!

Raport Wizja, za którą podążamy