Konferencja PFHBiPM w Gniewie i Cieszymowie

04 listopada 2019
-
2 minuty

Zarządzanie rozrodem to jedno z kluczowych wyzwań w prowadzeniu hodowli krów mlecznych. Tematowi rozrodu pod kątem rozpoznawania cielności została poświęcona II edycja jesiennych konferencji Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, która odbyła się w dniach 24-25 października br. na Zamku w Gniewie oraz fermie krów mlecznych Fortune w Cieszymowie. W nawiązaniu do wprowadzonej przez PGHBiPM nowej usługi, tematem przewodnim sympozjum było „Oznaczanie cielności bydła z wykorzystaniem standardowych próbek mleka w kontekście zarządzania wielkostadnym gospodarstwem mlecznym”.

Integracja branży

W spotkaniu wzięło udział ok. 200 hodowców z woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Nie zabrakło na nim także przedstawicieli De Heus, którzy podczas drugiego dnia wydarzenia mieli okazję zaprezentować nasze rozwiązania w zakresie hodowli i odchowu cieląt.

Merytoryczna część konferencji składała się z 4 wykładów, a serię wystąpień otworzył Pan Maciej Baurycza, Prezes Fortune Sp. z o.o. w Cieszymowie. W trakcie swojej prezentacji przybliżył historię gospodarstwa, wskazał największe osiągnięcia oraz wyzwania, z jakimi wiąże się prowadzenie wielkostadnej hodowli bydła mlecznego. Jesteśmy dumni, że firma De Heus została wymieniona jako zaufany partner, przy wsparciu którego tworzone są programy żywienia i odchowu cieląt i młodzieży.

Następne wykłady zostały wygłoszone przez specjalistów z zakresu weterynarii: lek. wet. Grzegorz Wypychowskiego, lek. wet. Kamila Kossakowskiego i dr. nauk weterynaryjnych Wiesława Niewiteckiego, którzy przestawili swoje spostrzeżenia z zakresu rozrodu, zarządzania stadem i ekonomii hodowli.   

Czas na praktykę!

Drugi dzień konferencji miał formę praktyczną i odbył się na fermie w Cieszymowie, gdzie przy udziale partnerów stworzonych zostało 9 stacji merytorycznych. Specjaliści z De Heus, na co dzień zaangażowani we współpracę żywieniową z fermą, zaprezentowali rozwiązania dedykowane hodowli cieląt wg programu Kaliber Plus i produktów Kaliber Gold i Kaliber TMR.  

Omówienie schematu żywienia dla osiągnięcia maksymalnych przyrostów w pierwszym miesiącu życia cielaka zostało zaprezentowane podczas wycieczki po obiekcie i zaprezentowaniu cieląt w budkach indywidualnych. Drugi obiekt na fermie jest przeznaczony dla starszych cieląt, które hodowane są w kojcach grupowych.Uczestnicy byli zainteresowani efektami żywienia, a o jakości produktów będą mogli przekonać się dzięki otrzymanym próbkom paszy Kaliber TMR. 

Więcej o programach żywieniowych dla cieląt można przeczytać tutaj. Nasi doradcy także udzielą z przyjemnością dalszych informacji!