Kogeneracja w wytwórni pasz w Mieścisku

07 października 2020
-
2 minuty

1 października 2020 roku nastąpiło oficjalne uruchomienie kogeneratora przy wytworni pasz De Heus w Mieścisku (woj. wielkopolskie). To kolejny krok w działaniach firmy zmierzający do osiągnięcia zrównoważonej produkcji poprzez działania na rzecz ochrony środowiska.

Kogeneracja, określana także jako skojarzona gospodarka energetyczna to proces równoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w ramach jednego procesu technologicznego. Tradycyjne instalacje obejmują zazwyczaj odrębne urządzenia do wytwarzania prądu i ciepła. W procesie kogeneracji, ciepło ze spalin oraz ciepło stanowiące efekt uboczny ochładzania silnika jest odzyskiwane, co pozwala zwiększyć wydajność całego cyklu z 40% do 80%. Wdrożenie procesu kogeneracji w wytwórni w Mieścisku to jedno z działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej zakładów produkcyjnych De Heus.

Wieloetapowy proces wdrażania kogeneracji w Mieścisku objął skomplikowaną dokumentację projektową i administracyjną, instalację, odbiór techniczny, próbne uruchomienie i uzyskanie koncesji Urzędu Regulacji Energetyki. Ten ostatni krok był konieczny do rozpoczęcia regularnej produkcji energii elektrycznej, a „przy okazji” – choć w przypadku kogeneracji jest to jak najbardziej celowe działanie – zaspokojenia części zapotrzebowania na parę technologiczną i uzyskania ciepła do ogrzewania wody użytkowej i technologicznej, powstającego podczas ochładzania silnika.

Włodzimierz Cichocki, kierownik wytwórni pasz w Mieścisku

Podczas produkcji pasz zużywane są duże ilości energii elektrycznej oraz pary wodnej. Para powstała w procesie kogeneracji pokrywa 30% zapotrzebowania wytwórni, a dodatkowe ciepło – pełne zapotrzebowanie na ogrzewanie obiektu. Wydajność energetyczna kogeneratora jest znacznie wyższa niż w przypadku systemu oddzielnego wytwarzania energii i ciepła. Pozwala uzyskać nawet 1,7 MW energii z każdych 2 MW dostarczonych w formie paliwa, poprawiając jego efektywność – w tradycyjnym systemie ta wartość byłaby połowę niższa. Kogenerator o mocy 856 kW zapewni wytwórni w Mieścisku energię elektrycznej na poziomie 80% jej rocznego zapotrzebowania. Kolejną wartością uzyskaną dzięki instalacji jest dwukrotne ograniczenie emisji CO2 na 1 MWh. Dwutlenek węgla powstały w procesie produkcji energii i ciepła może być wykorzystywany przemysłowo, np. w szklarniach.Kogeneracja jest rozwiązaniem mającym na celu poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa i zabezpiecza obiekt przed ograniczeniami mocy w sieci. Inwestycja w istotny sposób przyczyni się do zmniejszenia wpływu działalności wytwórczej na środowisko. To działanie, które wpisuje się w filozofię zrównoważonego rozwoju De Heus w zakresie ochrony środowiska i troski o zasoby naturalne. Jest elementem społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz istotną częścią naszej wizji:

W De Heus wierzymy, że zapewnianie dostępu do zdrowej i bezpiecznej żywności na całym świecie powinno iść w parze ze zrównoważoną produkcją i poszanowaniem środowiska. Jesteśmy częścią tego procesu. Chcemy, by wiedza i doświadczenie, jakie stoją za każdym naszym produktem przyczyniały się do zrównoważonego rozwoju rolnictwa i poprawie dobrostanu zwierząt oraz wspierały działalność gospodarczą naszych hodowców. Zaangażowanie i przedsiębiorczość naszych pracowników to nasza siła napędowa w dążeniach do tych celów. Działamy z myślą o ochronie zasobów naturalnych, klimatu i środowiska dla przyszłych pokoleń i wspólnie bierzemy odpowiedzialność za realizację tej wizji