Jakie wyzwania stoją przed hodowcami trzody chlewnej?

19 stycznia 2022
-
3-minuty

ASF (124 ogniska), budzące trudności i wątpliwości przepisy prawne dotyczące bioasekuracji, brak rentowności i niskie ceny skupu trzody chlewnej niestety spowodowały, że w 2021 r. zlikwidowano wiele hodowli trzody (od stycznia do listopada - 31,5 tys. stad trzody chlewnej). Pod koniec listopada 2021 r. pogłowie świń w Polsce liczyło 9,9 mln sztuk, czyli o 12,1% (o 1,36 mln) mniej niż na początku roku. Tak niskiego pogłowia nie było w Polsce od lat 50-tych.

Wysokie koszty żywienia i środków do produkcji, niskie ceny tucznika i warchlaka, niegwarantujące zwrotu kosztu produkcji to z pewnością najtrudniejsze i zarazem fundamentalne wyzwanie, jakie stoi przed hodowcami trzody chlewnej także w najbliższych miesiącach.

Wsparcie dla hodowców

- Oczywiście nie zostawiamy hodowców samych sobie. Pomagamy im w optymalizacji kosztów, kompleksowo wspierając hodowle. Wspieramy też m.in. programem loszkowym, kredytowaniem zakupu prosiąt czy wyposażenia, odroczonymi terminami płatności, usługami naszych specjalistów z działu rozwoju agrobiznesu Agra-Matic, m.in. poprawiającymi rentowność produkcji czy też odpowiadającym rosnącym wymaganiom środowiskowym. Czasy niestety są ciężkie, jednak musimy wierzyć, że będzie lepiej – mówi Ryszard Raczyński, kierownik działu trzody chlewnej De Heus.

Zakaz używania tlenku cynku w żywieniu

26 czerwca 2022 roku wprowadzony zostanie zakaz używania leczniczego tlenku cynk (ZnO) w dietach dla zwierząt. Budzi on wiele niepokoju wśród hodowców, zastanawiających się jak radzić sobie z biegunkami, a więc i zdrowotnością prosiąt.

- Wielu hodowców z nami współpracujących już kilka dobrych miesięcy żywi prosięta prestarterami bezcynkowymi i to z powodzeniem. Odpowiednio dobrana pasza w połączeniu z właściwym zarządzaniem na fermie pozwala na produkcję prosiąt przy zachowaniu jakości i opłacalności, bez obawy o nadchodzące zmiany prawne, dotyczące ograniczenia tlenku cynku. Rozumiemy, że w pierwszej chwili sama myśl o wycofaniu tlenku cynku z żywienia budzi zmartwienie. Jednak zupełnie niepotrzebnie – zapewnia Raczyński.

Troska o środowisko

 
Firma De Heus mocno działa w ramach zrównoważonej produkcji, m.in. dbając o dobrostan zwierząt, poprawiając warunki środowiskowe np. poprzez redukcję emisji amoniaku.

- W najbliższych miesiącach i latach dynamicznie będziemy wspierać hodowców w redukcji emisji amoniaku na fermach. Przeprowadzone w gospodarstwach naszych hodowców testy potwierdzają, że zastosowanie pasz z nowej linii PRO wpływa istotnie na redukcję uciążliwego gazu jakim jest amoniak. Średnio zastosowanie jednego kilograma paszy z linii PRO powoduje zmniejszenie emisji gazu o 12%, poprawiając tym samym mikroklimat obiektu. Opracowujemy również koncepcje fermy modelowej, czyli eko-fermy, w której poszczególne elementy i procesy minimalizują wpływ intensywnej hodowli zwierząt na środowisko naturalne – cieszy się Ryszard Raczyński z De Heus.