II Forum Reprodukcyjne

27 kwietnia 2017
-
2 minuty

25 i 26 kwietnia w Chamsku oraz Puszczykowie odbyło się II Forum Reprodukcyjne. Podczas spotkań hodowcy dyskutowali o rozwoju hodowli stad rodzicielskich i prarodzicielskich nioski reprodukcyjnej (GPS - Grand Parents Stock), o wyzwaniach i sposobach na utrzymanie dobrej koniunktury polskiego rynku drobiu.

Eksperci rozmawiali o najnowszych trendach w produkcji, zarządzaniu wynikami technicznymi oraz strukturze paszy. Spotkanie zostało podzielone na część merytoryczną oraz praktyczną – warsztatową, która cieszyła się dużym zainteresowaniem: każdy chciał zbadać prawidłowość struktury stosowanej przez siebie paszy.

Fundamentem hodowli brojlera są stada rodzicielskie oraz prarodzicielskie. Na ich wydajność produkcyjną wpływa wiele czynników. Należą do nich m.in. wentylacja, temperatura, jakość wody, genetyka. Bardzo ważną rolę odgrywają także zdrowie i odpowiednie żywienie. Swoim doświadczeniem i wiedzą na ten temat podzielił się z uczestnikami Grzegorz Torzyński – kierownik produktu ds. drobiu De Heus. Ireneusz Rosada, Tomasz Targowski i Piotr Czaplicki z Cobb Germany zaprezentowali najnowsze trendy w prowadzeniu stad rodzicicelskich, a Zuzanna Rosada-Tyszkiewicz przekonywała o ważności wyników technicznych i prawidłowego nimi zarządzania.

W procesie produkcji pasz dla stad rodzicielskich niezwykle ważna jest struktura paszy. Musi ona spełniać określone normy. Odstępstwa od nich mogłyby przyczynić się do wystąpienia problemów zdrowotnych w stadzie i negatywnie wpłynąć na wyniki produkcyjne hodowli.

„Polski rynek drobiowy mocno się rozwija. Producenci powinni postawić na bezpieczeństwo mięsa oraz jego jakość. Częstym błędem hodowców jest używanie paszy o zbyt grubej frakcji. Powoduje ona nierówne pobieranie składników. W efekcie stado różnicuje się, co wpływa na niskie wyniki produkcyjne. Natomiast pasza z dużą zawartością frakcji pylistej powoduje zmniejszenie aktywności ptaków, problemy z układem oddechowym oraz zaburzenia pracy jelit. Ważna jest także profilaktyka i rozsądne zarządzanie stadem. Zależy nam, by polscy hodowcy mogli w zrównoważony i bezpieczny sposób budować swoje przedsiębiorstwa. Podczas Forum staramy się pokazać zagrożenia i sposoby jak sobie z nimi radzić w przypadku hodowli nioski reprodukcyjnej” – przekonuje Katarzyna Tomaszewska, specjalista ds. drobiu, De Heus.

De Heus jako jedyna firma w Polsce buduje fundamenty hodowli brojlera, produkując pasze dla stad prarodzicielskich i rodzicielskich z zachowaniem najwyższych norm bezpieczeństwa produkcji. Dla uczestników Forum Reprodukcyjnego przygotowała prezenty - kalendarze z programem żywienia niosek reprodukcyjnych wraz z praktycznymi wskazówkami.