I Forum Reprodukcyjne

14 września 2016
-
3 minuty

W pierwszej połowie września, w trzech miejscach w Polsce - w Mławie, Opaleniny oraz Częstochowie, odbyło się I Forum Reprodukcyjne - spotkanie dla hodowców nioski reprodukcyjnej. O tym jak duże zapotrzebowanie występuje na tego typu szkolenia oraz przede wszystkim na wiedzę i wpsarcie w tym temacie świedczy obecność ponad 130 hodowców.

Naprzeciw ich oczekiwaniom wyszła firma De Heus, która zorganizowała Forum. I spotkanie powstało przy współpracy z firmą Aviagen i tym samym rozpoczęło cykl szkoleń, podczas których poruszona zostanie tematyka związana z hodowlą nioski reprodukcyjnej. Każde spotkanie podzielone będzie na część metoryczną, składającą się z wykładów oraz część praktyczną - warsztatową.

Wykłady na temat pierwszych trzech minut jaja oraz jaj ściółkowych przygotowali i przedstawili Fran van Merlr oraz Piotr Turoń z firmy genetycznej Aviagen. Natomiast o wadach jaj reprodukcyjnych opowiedziała Katarzyna Tomaszewska (specjalista ds. drobiu De Heus).

Sprawdzanie twardości skorupy jaja

Nierozłączną częścią Forum są warsztaty. Podczas ostatnich, uczestnicy mieli możliwość m.in. sprawdzenia twardości skorupy jaja przy pomocy urządzenia zwanego fututa (w urządzeniu mierzona (w newtonach) jest siła nacisku na jajko do momentu pęknięcia skorupy). Uzyskane w ten sposób wyniki, specjaliści De Heus kolekcjonują, aby stworzyć historię danego stada i móc ją porównywać z wynikami kolejnych stad. Dostarczają one ważnych informacji, m.in. o tym czy powinniśmy podjąć jakiekolwiek działania w celu polepszenia kondycji naszego stada. W końcu to przecież skorupa jaja najszybciej mówi hodowcy o tym co "boli" jego stado.


Wadliwe jaja

W następnej części hodowcy mogli zobaczyć wadliwe, wcześniej zebrane eksponaty z własnych ferm. Ich obserwacje oraz wysłuchane wcześniej wykłady pozwoliły odpowiedzieć na pytania z trzeciej części warsztatów czyli quizu, oczywiście z nagrodami.

W trosce o wynik ekonomiczny

Kolejne Fora hodowców niosek reprodukcyjnych odbywać się będą w półrocznych odstepach czasowych. Jaką tematykę będą poruszały kolejne spotkania ? W odpowiedzi na to pytanie pomogli uczestnicy pierwszego spotkania, określając najważniejsze obszary hodowli oraz takie, które sprawiają najwięcej trudności. Do takiej tematyki nawiązywać będą kolejne spotkania. Wszystko po to, aby wspólnie polepszać jakość produkcji oraz zwiększać to, na czym hodowcom najbardziej zależy, czyli wynik ekonomiczny.


Więcej przeczytasz na Portalu Wiedzy.