I Akademia Zdrowej Racicy

01 grudnia 2016
-
2 min

Pod koniec listopada firma De Heus, we współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, zorganizowała warsztaty Akademii Zdrowej Racicy, podczas których eksperci De Heus podzielili się z hodowcami praktyczną wiedzą na temat korekcji racic. Spotkania odbyły się w Sarbicach Pierwszych, Gojcowie, Starej Słupi, Czerwonej Woli i Michałowie.

Zapobieganie kulawiznom, zanim te będą widoczne – motto Akademii Zdrowej Racicy

Troska o dobrostan zwierząt to podstawa. Poprawnie i regularnie przeprowadzane korekcje znacząco wpływają na wydajność hodowli i pomagają zdiagnozować wiele niebezpiecznych schorzeń. Dlatego specjaliści De Heus zwracają szczególną uwagę na profilaktykę, uświadamiając hodowcom co mogą zmienić, by nie dopuścić do strat. 

Warsztaty korekcji racic

W ramach warsztatów odbył się pokaz korekcji racic. Poprowadził go Rafał Kapica - dyplomowany korektor oraz Paweł Maturski – doradca żywieniowy ds. bydła De Heus. Oprócz części praktycznej, eksperci przekazali uczestnikom cenne informacje m.in. na temat przyczyn kulawizn oraz sposobów ich unikania. Polscy hodowcy powinni zwrócić szczególną uwagę na aspekt ekonomiczny produkcji mleka. Wielu z nich pod wpływem kryzysu obniżało koszty produkcji poprzez ograniczanie zakupu paszy.

Opłacalna inwestycja, czyli warto przeprowadzać korekcje racic

„Zaniedbanie racic i dopuszczenie do zmian chorobowych u zwierząt przy stadzie liczącym 100 sztuk powoduje straty w wysokości 84 tys. zł. A koszt rocznej inwestycji w prawidłowo wykonaną korekcję to zaledwie 10 tys. zł. Wybór jest prosty – inwestycja zwraca się w skali 1:8” – przekonuje Wiesław Płecki.

Efektywne zarządzanie gospodarstwem – Margin Monitor Milk (MMM)

W trakcie Akademii wspomniano także o programie MMM (Margin Monitor Milk) –kompleksowe rozwiązanie, która pozwala efektywnie zarządzać stadem. Podstawą dobrze zarządzanego gospodarstwa jest świadomość zysków czerpanych z prowadzonej działalności oraz środków inwestowanych w produkcję. Dzięki MMM hodowcy mogą dokonać kalkulacji kosztów, określić ryzyko strat, a przede wszystkim zaoszczędzić.