Firma De Heus wybuduje plac zabaw w Łęczycy

15 kwietnia 2016
-
3 minuty

W tym roku zbudowany zostanie kompletnie nowy plac zabaw na ulicy Dworcowej w Łęczycy. Będzie to najnowocześniejszy i najbardziej okazały obiekt tego typu w mieście. Inwestycję o wartości 150 tys. zł zapowiedziała firma De Heus, jako jedno z jej działań prowadzonych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Plac zabaw zostanie wybudowany dzięki pracownikom firmy, którzy zgłosili taki pomysł oraz chęć uczestnictwa w jego tworzeniu. W zadaniu partycypował będzie łęczycki samorząd, który przekaże teren i dołoży 30% wartości planowanej inwestycji.

De Heus jest firmą zaangażowaną społecznie, która od wielu lat prowadzi działania na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych. W tym roku firma rozpoczęła program „Działamy i wspieramy”, którego celem jest wspieranie społeczności lokalnych oraz umożliwienie pracownikom zaangażowania w te działania.

- „Budowa placu zabaw jest jednym z działań prospołecznych, które realizujemy. Pracownicy naszej firmy zgłosili kilkadziesiąt projektów CSR-wych, spośród których wybraliśmy kilka do realizacji. Oprócz budowy placu zabaw w Łęczycy, wspólnie z pracownikami De Heus i społecznościami lokalnymi stworzymy inne miejsca przyjazne dzieciom, w których będą mogły one bezpiecznie spędzać czas. Przeprowadzimy także cykl wyjątkowych zajęć edukacyjnych” - mówi Karolina Pietrzko, koordynator programu CSR-owego De Heus „Działamy i wspieramy”.

Pomysł budowy placu zabaw spotkał się z dużą radością Burmistrza Miasta Łęczyca Krzysztofa Lipińskiego. W tej sprawie, na początku marca, podpisał on specjalny list intencyjny.

- „Z dużą radością przyjąłem inicjatywę firmy De Heus. Dobrze gdy firmy działające na terenie miasta czują więź z jego mieszkańcami i tę relację chcą akcentować poprzez inicjatywy służące mieszkańcom. De Heus to jedna z największych firm w regionie, dobry podatnik i pracodawca, zatrudniający wiele osób z Łęczycy i okolic. Teraz, dzięki planowanej akcji, korzyści dla lokalnej społeczności będą jeszcze bardziej dostrzegalne. Jestem bardzo wdzięczny firmie za tak pozytywne zaangażowanie na rzecz łęczycan” – wyznaje Burmistrz Krzysztof Lipiński.

W budowę placu zabaw na wszystkich etapach zaangażowani są pracownicy De Heus, firmy oferującej pasze dla bydła, drobiu i trzody chlewnej oraz profesjonalne doradztwo dla hodowców . To oni, z liderem grupy – Markiem Jóźwiakiem - stworzyli projekt budowy placu. Teraz będą przeprowadzać konsultacje społeczne, pomagać w budowie oraz zagospodarowaniu najbliższego otoczenia placu.

-  „Plac zabaw będzie nie tylko wkładem naszej firmy w rozbudowę tego typu infrastruktury w mieście. To również dowód na dbałość o relację z mieszkańcami miast, w których funkcjonują nasze zakłady. Tego typu projekty, choć mają również wymiar integracji dla naszej załogi, będą przede wszystkim służyć lokalnym społecznościom, w których na co dzień funkcjonujemy.” – cieszy się Marek Jóźwiak, pomysłodawca placu zabaw.

- „By jeszcze bardziej włączyć mieszkańców miasta w to przedsięwzięcie i dopasować plac do potrzeb maluchów, chcemy wspólnie z łęczycanami ustalić jego docelowy projekt. Podczas spotkań konsultacyjnych zamierzamy stworzyć koncepcję placu zabaw i rodzaj urządzeń, które mają się tam znaleźć. Chcemy zakończyć inwestycję jeszcze w czerwcu, tak by dzieci już od początku wakacji mogły korzystać z nowego, bezpiecznego miejsca, sprzyjającego rodzinnym spotkaniom.” – dodaje.