"Dzięki jasnemu określeniu śladu węglowego produkcji pasz, De Heus tworzy możliwości dla całego łańcucha produkcji"

05 czerwca 2022
-
6 minut

Sektor hodowlany uczestniczy w walce ze zmianami klimatycznymi poprzez redukcję emisji, za jaką odpowiada. Wszyscy uczestnicy łańcucha produkcji podejmują kroki, by zmniejszyć swój wpływ na klimat i osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju. Najwięcej uwagi skupia się na zmniejszeniu śladu węglowego.

Czym jest ślad węglowy?

Ślad węglowy jest sumą emisji gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu) w każdym ogniwie łańcucha produkcji – od surowców, z których powstają pasze dla zwierząt, po indywidualne decyzje dotyczące zarządzania fermą. Food and Climate Research Network, którą tworzy sieć uznanych uniwersytetów (Cambridge, Oxford, Wageningen, CSIRO Australia), obliczyła, że ​​całkowity udział zwierząt gospodarskich w globalnej emisji gazów cieplarnianych wynosi 14,5 procent.

Przeżuwacze odpowiadają za 80 procent emisji w tej grupie, podczas gdy kolejne 13% jest związane z produkcją pasz dla zwierząt, co stanowi 1,9% światowej emisji. „W De Heus chcemy nie tylko zmniejszyć nasz własny ślad węglowy, ale także zapewnić klientom i partnerom w łańcuchu przejrzyste informacje na temat śladu węglowego naszych pasz”, mówi Karst Mulder, kierownik globalnego projektu De Heus. Obliczanie śladu węglowego pasz jest tym samym jednym z Globalnych Zielonych Celów De Heus. „Dostarczanie przejrzystych informacji jest częścią naszej odpowiedzialności za zmniejszenie śladu węglowego białka zwierzęcego”.

Już w 2021 r. De Heus opracował narzędzie, przy pomocy którego można obliczyć ślad węglowy każdego rodzaju paszy, premiksu i koncentratu, dla każdego gatunku zwierząt i w każdej z wytórni De Heus na świecie. W ten kompleksowy projekt zaangażowani byli specjaliści z działów zakupów, R&D, formulacji i IT. „System informatyczny jest już gotowy do pracy, aby zautomatyzować obliczenia. Gotowy, by cała grupa mogła się zaangażować”.

Jak obliczyć ślad węglowy produkcji pasz?

Aby obliczyć całkowity ślad węglowy pojedynczego rodzaju paszy, premiksu lub koncentratu, De Heus sumuje wpływ na środowisko generowany na następujących etapach:

Obszar 1

Kraj pochodzenia surowców (tj. Analiza Cyklu Życia dla każdego surowca)

+

Transport surowcow z kraju pochodzenia do miejsca produkcji De Heus (tj. odległość, środek transportu, rodzaj paliwa)

Obszar 2

Procesy produkcyjne w wytwórni De Heus (tj. wszystkie zasoby potrzebne do procesów produkcyjnych, takich jak mielenie, prasowanie i mieszanie)

Obszar 3

Transport z wytwórni De Heus do naszego klienta (tj. odległość, środek transportu, rodzaj paliwa)

Wysiłek obejmujący całą organizację

Każda z lokalizacji De Heus na świecie została zobowiązana do dostarczenia niezbędnych liczb i danych, co umożliwiło obliczenie śladu węglowego całej produkcji.

Sama kalkulacja jest podzielona na trzy obszary. Pierwszy opiera się na pochodzeniu surowców użytych do produkcji oraz kwestiach związanych z ich transportem do wytwórni. „Dokładne określenie pochodzenia surowca jest niezwykle ważne, ponieważ każdy z nich ma swój własny ślad węglowy. Za dostarczenie tych danych są odpowiedzialni specjaliści ds. zakupów z każdej lokalizacji”.

Ślad węglowy surowców opiera się na analizie cyklu życia (LCA). Jest to metoda oceny wpływu produktu na środowisko na podstawie oceny całego cyklu życia, która uwzględnia zmienne, takie jak nawożenie gleby, wzrost upraw, zbiory, plony z hektara, zmianę użytkowania gruntów, przetwarzanie, produkcję i transport. De Heus korzysta w tym zakresie z danych dostarczonych przez Global Feed LCA Institute (GFLI).

Drugi i trzeci obszar kalkulacji zależą od warunków produkcji w poszczególnych jednostkach biznesowych oraz opcji transportu do klientów. „Koordynatorzy transportu i logistyki oraz kierownicy zakładów odgrywają ważną rolę w dostarczaniu niezbędnych liczb i wartości procentowych związanych z emisjami podczas procesów produkcyjnych i transportu wychodzącego”.

Nowe możliwości

„Od 2023 r. ślad węglowy będzie dodatkowym parametrem, który nasi technologowie produkcji wykorzystają przy optymalizacji formuł naszych produktów. Stwarza to nowe możliwości dla naszych klientów i partnerów. Przykładowo, On the Way To Planet Proof, czyli program certyfikacji opracowany przez jedną ze spółdzielni mleczarskich w Holandii zakłada wyższą cenę za kilogram mleka dla hodowców bydła spełniających standardy rynku premium, również w zakresie śladu węglowego” – dodaje Karst Mulder, kierownik projektu.

Kolejne kroki

„Doświadczenie, które zdobyliśmy w pierwszym roku, zostanie wykorzystane do optymalizacji procesu gromadzenia danych. Abyśmy w nadchodzących latach mogli to robić jeszcze lepiej i szybciej, zapewniając De Heus realizację Globalnego Zielonego Celu do końca 2022 r.”. Karst Mulder zapewnia o kontynuacji prac -

„Wiemy, jak dokonać obliczeń, możemy śledzić i mierzyć wpływ naszej firmy na środowisko – to podstawa do wyznaczania celów SMART i systematycznego podejścia do zmniejszania naszego ogólnego śladu węglowego”.

Drugą ambicją jest opracowanie modelu dla poszczególnych gatunków w celu ilościowego określenia wpływu różnych czynników na ślad węglowy na kilogram produktu końcowego. „W niedalekiej przyszłości nasi specjaliści będą mogli korzystać z tego modelu, aby doradzać swoim klientom na temat kroków, które mogą podjąć w gospodarstwie, by jeszcze bardziej zmniejszyć ślad węglowy produkowanego przez nich mleka, mięsa, jaj i ryb”.