Certyfikat nGMO - zgodności ze standardem VLOG - dla wytwórni premiksów

29 lipca 2018
-
2 minuty

Z wielką radością, informujemy, że firma De Heus pozytywnie przeszła audyt zewnętrzny i uzyskała certyfikat zgodności ze standardem VLOG dla wytwórni premiksów w Łęczycy. Proces weryfikacji objął łańcuch dostaw w zakresie pozyskiwania surowców, wytwarzania i dostaw mieszanek paszowych mineralno-witaminowych dla bydła, drobiu i trzody chlewnej.

Certyfikat VLOG to gwarancja braku modyfikacji genetycznej, uzyskana poprzez wyeliminowanie wszystkich składników, które mogą zawierać takie modyfikacje. Informacja o produkcie z certyfikatem VLOG znajdzie się na etykietach pod hasłem „VLOG verified”.


Standard VLOG został opracowany przez Niemieckie Stowarzyszenie Żywności bez Inżynierii Genetycznej (German Association Food without Genetic Engineering) – organizację, która od kilkunastu lat wyznacza standardy kontroli non GMO w łańcuchu produkcji żywności.

Produkty nonGMO z De Heus to wysoka jakość i bezpieczeństwo.