Bioasekuracja w czasie epidemii

13 marca 2020

Złożona sytuacja epidemiologiczna w kraju wymaga od wszystkich podmiotów podjęcia zdecydowanych kroków i korekty dotychczas prowadzonych działań bioasekuracyjnych.

W związku z zaostrzającą się sytuacją epidemiologiczną dostępność bioasekuracyjnych środków ochrony osobistej staje się ograniczona, a zdecydowana większość tych wyprodukowanych kierowana jest do szpitali.

Informujemy, że od dnia 16.03.2020 będziemy stosować środki bioasekuracyjne zgodne z wymogami służb weterynaryjnych wyłącznie w strefach, w których jest to konieczne. Tym samym zaprzestajemy prewencyjnego stosowania środków wzmożonej bioasekuracji w związku z ptasią grypą, które ponadstandardowo prowadziliśmy dotychczas na terenie całego kraju.

Podejmowane przez nas działania są zgodne z zaleceniami i wystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości dostaw paszy na terenie całego kraju, by niezależnie od sytuacji zapewnić naszym klientom komfort prowadzenia hodowli.

 

 

Nasza droga do zrównoważonego rozwoju

Środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny to trzy filary, na których opiera się nasz zrównoważony rozwój. Poznaj je dzięki raportowi ESG za 2022 rok!

Raport Wizja, za którą podążamy