Bioasekuracja w czasie epidemii

13 marca 2020
-
3 minuty

Złożona sytuacja epidemiologiczna w kraju wymaga od wszystkich podmiotów podjęcia zdecydowanych kroków i korekty dotychczas prowadzonych działań bioasekuracyjnych.

W związku z zaostrzającą się sytuacją epidemiologiczną dostępność bioasekuracyjnych środków ochrony osobistej staje się ograniczona, a zdecydowana większość tych wyprodukowanych kierowana jest do szpitali.

Informujemy, że od dnia 16.03.2020 będziemy stosować środki bioasekuracyjne zgodne z wymogami służb weterynaryjnych wyłącznie w strefach, w których jest to konieczne. Tym samym zaprzestajemy prewencyjnego stosowania środków wzmożonej bioasekuracji w związku z ptasią grypą, które ponadstandardowo prowadziliśmy dotychczas na terenie całego kraju.

Podejmowane przez nas działania są zgodne z zaleceniami i wystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości dostaw paszy na terenie całego kraju, by niezależnie od sytuacji zapewnić naszym klientom komfort prowadzenia hodowli.